เปิดสอนออนไลน์ วิชา ธรรมาภิบาลชีวิต ท่ามกลางโควิด-19

เปิดสอนออนไลน์ วิชา ธรรมาภิบาลชีวิต ท่ามกลางโควิด-19

แนวทางการเปิดสอนออนไลน์ วิชา ธรรมาภิบาลชีวิต ท่ามกลางโควิด-19

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เเละ นางสาวสายพิณ สุคันธา กรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการเปิดสอนออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายวิชา ธรรมาภิบาลชีวิต (Life Good Governance) ที่ปรับปรุงมาจากรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)

จากความร่วมมือของ สถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายบรรเลง​ สุปี ศึกษานิเทศก์ชำนา​ญ​การ​พิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล​ และนางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของรายวิชาดังกล่าว ชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (โครงการนำร่อง)

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้