เปิดงานแสดงคอนเสิร์ต”เราไม่ต่างกัน เปิดโลกคนพิการ มิตรภาพยิ่งใหญ่ไทย-เกาหลี”

เปิดงานแสดงคอนเสิร์ต”เราไม่ต่างกัน เปิดโลกคนพิการ มิตรภาพยิ่งใหญ่ไทย-เกาหลี”

รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานแสดงคอนเสิร์ต เราไม่ต่างกัน เปิดโลกคนพิการ มิตรภาพยิ่งใหญ่ไทย-เกาหลีเพื่อแสดงศักยภาพด้านดนตรีและให้มีแรงบันดาลใจ

วันที่ 10 ส.ค.62 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ต
“เราไม่ต่างกัน เปิดโลกคนพิการมิตรภาพยิ่งใหญ่ ไทย-เกาหลี” ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและมูลนิธิแสงอรุณพื่อพัฒนาชีวิตร่วมกันจัดขึ้น

โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า การจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและมูลนิธิแสงอรุณพื่อพัฒนาชีวิตได้ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ต”เราไม่ต่างกัน เปิดโลกคนพิการมิตรภาพยิ่งใหญ่ ไทย-เกาหลี”ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คนพิการไทย และคนพิการเกาหลีได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีเพื่อให้คนพิการได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนศักยภาพของตนเอง และ เพื่อให้สังคมได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ถูกต้องสร้างสรรค์ต่อคนพิกา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคนพิการ ตลอดจนเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและมูลนิธิแสงอรุณเพื่อพัฒนาชีวิตในการนำมาช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2 ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อว้นที่ 7เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2562 ที่สยามสแควร์ กรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในวันนี้คือวันที่ 10 สิงหาคมพ.ศ.2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงของ วง family Tro n’lon และวง”ไอสซูบารู้ม ของคนพิการจากสาธาณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นคนพิการออทิสติกซึ่งมีความสามารถล่นคนตรีได้อย่างมืออาชีพผ่านการฝึกซ้อมมานับสิบปี ทั้งเคยมีโอกาสได้แสดงดนตรีมาแล้วหลายประเทศ

นอกจากนี้ยังมีวง Thai Boundess Music ซึ่งเป็นวงดนตรีของคนพิการ รวมทั้งการแสดงวงสามสหายหัวใจไร้กังวล ซึ่งเป็นคนพิการซ้ำช้อน ตาบอด ออทิสติก
และสติปัญญาเคยได้แสดงออกรายการโทรทัศน์รายการร้องได้ให้ล้านอีกด้วย ทั้งนี้ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายวัชระ ตันตรานนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ ณ คุ้มขันโตก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนศิลปินพิการของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และแขกรับเชิญ รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้