เทศบาลเมืองแม่เหียะทดลองใช้ รถสองแถวไฟฟ้า ฟรี! สำหรับประชาชนในพื้นที่ ยกระดับขนส่งมวลชน สู่เมืองอัจฉริยะ “แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้”

เทศบาลเมืองแม่เหียะทดลองใช้ รถสองแถวไฟฟ้า ฟรี! สำหรับประชาชนในพื้นที่ ยกระดับขนส่งมวลชน สู่เมืองอัจฉริยะ “แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้”

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

แม่เหียะทดลองใช้ รถสองแถวไฟฟ้า ฟรี! สำหรับประชาชน ยกระดับขนส่งมวลชน สู่เมืองอัจฉริยะ “แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้”


วันนี้ (12 ก.ย.65) นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และผู้จัดการห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (แม่เหียะ) ร่วม ทดสอบการเชื่อมโยงพื้นที่ด้วยการเดินทางอัจฉริยะโดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับขนส่งมวลชนภายในเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิด 2 เส้นทางการเดินรถ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สิ้นสุด ตลาดสดแม่เหียะ ให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด และเห็นการเดินรถเพื่อรอการโดยสารได้ ภายใต้โครงการ พัฒนากลไลและต้นแบบธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ บพท., มหาวิทยาลัยใหม่ และสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากบพท. ในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า นำรถสองแถว มาปรับปรุงให้เป็นสองแถวไฟฟ้า 100 % ภายใต้ แคมเปญ เที่ยวเชียงใหม่ไร้ควัน โดยใช้พื้นที่เมืองแม่เหียะนำร่องเพื่อทดสอบระบบรถสองแถวไฟฟ้า และทดสอบการเชื่อมโยงพื้นที่การเดินรถ ในการบริการประชาชนในพื้นที่ โดยจะให้บริการฟรี มีจุดจอดรถ 2 จุดได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และตลาดสดแม่เหียะ ซึ่งประชาชนสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบการเดินรถและรอโดยสารได้ตามเส้นทางการเดินรถ ซึ่งหากได้ผลดีจะขยายผลสู่ระบบการขนส่งมวลชนในเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 100 % เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ และสู่เมืองอัจฉริยะ “แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้” ที่ยั่งยืนต่อไป

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้