เดโช ไชยทัพ:จากนี้ไปจะเป็นการคิดแผนจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน เป็นความท้าทายที่จะทำให้พื้นที่ 80% มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน

เดโช ไชยทัพ:จากนี้ไปจะเป็นการคิดแผนจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน เป็นความท้าทายที่จะทำให้พื้นที่ 80% มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน

- in headline, นานาทัศนะ

นานาทัศนะ”แก้ฝุ่นควันปีที่ 15 รัฐบาลต้องไม่ย่ำรอยล้มเหลวเดิม”

นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า เราวนอยู่กับการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่ากับพื้นที่เกษตรเกือบ 14 ปีแล้ว ในเชียงใหม่มีสถานีควบคุมไฟป่า 12-13 สถานีดูแลป่าแค่ 2 ล้านไร่ ที่เหลือประมาณ 5 ล้านไร่ หรือ 20% ของพื้นที่ป่าและ 80% ไม่เข้าไปบริหารจัดการเลย เวลาดูเจ้าหน้าทีรัฐทุ่มเทให้คนเข้าไปดับไฟป่าจริงๆ เป็นพื้นที่แค่ 20% ส่วนอีก 80% ไม่ได้เข้าไปดูแลเลย ปัญหามันจึงสะสม

“จริงๆ มีการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 101 แห่งหรือประมาณ 5 ล้านไร่ มีการถ่ายโอนภารกิจจริง แต่งบประมาณไม่มี อำนาจก็ไม่ชัดเจน ที่สำคัญก็พบว่าอปท.หลายที่สิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานถูกจำกัด อปท.จึงปล่อยให้กรมป่าไม้ทำ และอปท.เสนอว่าถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องให้สิทธิในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิในการบริหารจัดการไฟป่าควบคู่กันด้วยเพื่อให้ 80% ไม่ถูกละเลยต่อไป โดยมีความร่วมมือระหว่างอปท.กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการกระจายอำนาจและรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคิดและใช้เวลาจึงเกิดการตั้งคณะทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย และต้องได้รับไฟเขียวด้วย”นายเดโช กล่าวและว่า

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ต้องได้รับการเปิดไฟเขียวด้วยคือ เรื่องป่าชุมชน ตอนนี้มีพื้นที่ได้รับการจัดตั้งป่าชุมชนประมาณ 8 แสนไร่ซึ่งในจำนวนนี้ก็อยากเห็นเป็นจุดเริ่มต้นดึงชุมชนมาบริหารจัดการทั้งเข้ามาป้องกันและใช้ประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกจะดึงแต่ชาวบ้านไปดับไฟ แต่การเข้าไปใช้ประโยชน์ถูกจำกัด สิ่งสำคัญที่อยากเห็นคือการทำแผนจัดการร่วมกัน และแผนต้องมาจากข้างล่าง จากท้องถิ่นและชุมชนเป็นผู้กำหนดแล้วเสนอสู่คณะกรรมการระดับจังหวัด เพราะตอนนี้มีประกาศจังหวัดและข้อเสนอต่างๆ ที่คิดจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง จึงเกิดปัญหามาก นับแต่จากนี้ไปเราจะใช้เวลาตั้งแต่หน้าฝนนี้เป็นการคิดจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน เป็นความท้าทายที่จะทำให้พื้นที่ 80% มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน จากคนในชุมชนและอีก 20% เป็นการบริหารจัดการร่วมระหว่างชุมชนในเขตอุทยานสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าและท้องถิ่น.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้