เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ย้ำไม่ตระหนก แต่ตระหนักใช้ชีวิตแบบ New Normal

วันนี้ (30 ธ.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ,นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และนายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมของมาตรการรองรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงจำเป็นต้องให้ข้อมูล และสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะมีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางมาตรการไว้อย่างเข้มงวด เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

ในช่วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่า 100 ราย ติดต่อกันมานานกว่า 15 วันแล้ว และคาดว่าแนวโน้วจะลดลงเรื่อย ๆ ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เดินหน้าทางเศรษฐกิจ ย้ำประชาชนทุกคนต้อง “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ”

ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่สามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้ก่อนช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมีผู้เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดได้อีกครั้ง จึงต้องมีการเตรียมการควบคุมโรค ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแนวทางไว้ เริ่มจากการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 1.5 ล้านคน หรือประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสูงติดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ คาดว่าจะสามารถป้องกันคนเชียงใหม่ให้ผ่านพ้นวิกฤติข้างหน้าได้ และขอให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วตามกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ต่อไป

นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ปกป้องชาวเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกมาตรการสำคัญคือ COVID FREE SETTING ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นแทบทุกองค์กร โดยเฉพาะร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อปกป้องเชียงใหม่ให้พ้นและปลอดภัยจากการระบาดในระลอกต่อไป รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นประจำ ตลอดจนตั้งจุดตรวจ ATK ตามสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและไม่ประมาท กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือโรคโควิด-19 และอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่นี้ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยในระบบไม่ถึง 20% ของขีดความสามารถที่จะรองรับได้ เพื่อความไม่ประมาททางโรงพยาบาลยังเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยตลอดเวลา ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกโรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์และบุคลากรพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทั้งนี่จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการฉีดวัคซีนต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันแม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และบุคลาการทางการแพทย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี่ไปได้

นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก แต่โรงพยาบาลยังคงเตรียมความพร้อมตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ปีใหม่นี้จะมีผู้คนเข้ามามาก ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ท่องเที่ยวอย่างมีสติ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการป่วยหนัก เพราะจากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยอาการหนัก และใส่เครื่องช่วยหายใจ ทั้งหมด ยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบโดส

นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน เผยว่า ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19 กับทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ สร้างมาตรฐานให้อยู่กับโควิดแบบมีสุขภาพที่ดีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ กล่าวว่า ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในสถานประกอบการเหมือนต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมฯ มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง อยากให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ได้มีการพูดคุยและร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING อย่างเข้มงวด ทั้ง คัดกรองการฉีดวัคซีนครบโดสของผู้ใช้บริการ หากฉีดวัคซันยังไม่ครบจะต้องตรวจ ATK ก่อน ถึงจะเข้าใช้บริการได้ สิ่งสำคัญคือการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการหนาแน่น จนส่งผลถึงการแพร่ระบาด

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโอไมครอนแล้วกว่า 500 ราย ซึ่งมี 7 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชาวต่างชาติ 4 ราย และชาวไทย 3 ราย ขณะนี้ได้นำผู้เสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวทั้งหมดแล้ว และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งนี้จากการสอบสวนไทม์ไลน์พบว่า แม้จะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แต่หากมีมาตรการป้องกันที่ดีก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้

ขณะที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงว่า โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า แต่ความรุนแรงของโรคจะน้อยกว่า ฉะนั้นหากเกิดการติดเชื้อและเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยระบบ Home Isolation ได้เร็ว ก็จะทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อ และลดจำนวนผู้ป่วยลง ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ตระหนก แต่ตระหนัก ใช้ชีวิตแบบ New Normal ในช่วงปีใหม่นี้

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้