เชียงใหม่ “ปรับ-ลดรวมจุดความร้อน”ลบออกจากสถิติ อ้างเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เทคนิค

เชียงใหม่ “ปรับ-ลดรวมจุดความร้อน”ลบออกจากสถิติ อ้างเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เทคนิค

เชียงใหม่ “รวมจุดความร้อน”ที่เป็นพื้นที่บริเวณใกล้กัน ซ้ำกันทั้งดาวเทียมตรวจจับรอบเช้า-บ่ายที่เดิมนับเป็น “จุดเดียว” ส่วนจุด”ชิงเผา”ให้ลบออกจากสถิติ อ้างเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เทคนิค “ลด”เพื่อให้ Hotspot เกินเป้าหมาย

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.28 ก.พ.67 จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 808 จุด ซึ่งจำนวนจุดความร้อนดังกล่าวที่จริงมีมากกว่านี้ เพราะมีเกือบ 1,000 จุด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้นโยบายมาใหม่ว่า จุดความร้อนที่เป็นพื้นที่ชิงเผาหรือบริหารจัดการเชื้อเพลิงซึ่งเป็นไฟจำเป็น Green Hotspot ให้ลบออกจากสถิติการพบจุดความร้อนในพื้นที่ รวมถึงจุดที่เกิดไฟใกล้เคียงกัน ให้นับเป็น 1 จุดกลุ่มไฟหรือ 1 Hotspot และหากดาวเทียมตรวจจับเจอทั้งรอบเช้า(รอบตี 1-2)กับรอบบ่าย เป็นจุดเดิมให้นับเป็น 1 จุด

“จริงๆ จุดความร้อนมันเกิดขึ้นจริงมากกว่านี้ แต่ไม่ใช่ว่าเชียงใหม่ใช้เทคนิคอะไร แต่ท่านบอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของคนทำงาน แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปสถานการณ์จะเริ่มหนักแล้ว ตอนนี้ก็ขอเน้นย้ำในเรื่องพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้ประชาชนลงทะเบียนในระบบ FireD และทางอำเภอต่างๆ ก็มีการพิจารณารวดเร็วขึ้น อย่าง 29 ก.พ.มีคำขอชิงเผาเข้ามา 248 รายก็อยู่ในระดับที่พอดี และยังเป็นช่วงที่กรมอุทยานฯขอให้งดชิงเผาด้วย และเรามีพื้นที่นำร่อง 12 แห่งให้ท้องถิ่นอนุมัติเอง แต่สะเมิง แม่แจ่มไฟค่อนข้างหลุดอยู่”รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้