เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้เข้าชมฟรีครึ่งเดือนแรกก.ค.เปิดลงทะเบียนออนไลน์จำกัดวันละ 900 คน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดให้เข้าชมฟรีครึ่งเดือนแรกก.ค.เปิดลงทะเบียนออนไลน์จำกัดวันละ 900 คน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมเปิดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใน สไตล์ New Normal จำกัดผู้เข้าชมวันละ 900 คนโดย 15 วันแรกเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ส่วนการยุบรวมกับองค์การสวนสัตว์รอนัดหารือ 3 ฝ่ายในเร็วๆ นี้

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ภายหลังการประชุม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มาประชุมเพื่อรับฟังและติดตามดูการเตรียมการของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัย สไตล์ New Normal ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้มาใช้บริการ หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้กำหนดแนวทางการรับมือป้องกันโรค ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกันและคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างดี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่งจะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังปิดชั่วคราวจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในช่วง 15 วันแรกของเดือนกรกฎาคมคือ 1-15 ก.ค.นี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์ก่อน เนื่องจากจะมีการเปิดรอบการเข้าชมวันละ 3 รอบๆ ละ 300 คน โดยวันหนึ่งจะเปิดให้เข้าชมเพียง 900 คนต่อวัน

“หลังจาก 15 วันไปแล้ว การเปิดบริการให้เข้าชมยังจำกัดจำนวนผู้เข้าชมวันละ 3 รอบเช่นเดิมโดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ แต่มีการเก็บค่าเข้าชมครึ่งราคา จากเดิมคนไทย 200 บาทก็จะลดเหลือเพียง 100 บาท นอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ การจัดระยะห่างและการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ  ซึ่งก็ยอมรับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงจากเดิมมาก ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 70% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและ 30%เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ซึ่งในจำนวนคนไทยนี้ก็คาดว่าจะลดลงกว่าเดิมเนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศและความกลัวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย อย่างไรก็ตามจากนี้ต่อไปก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นสถานการณ์ท่องเที่ยวกันอย่างไรต่อไป

นายเทวัญ ยังกล่าวถึงการยุบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟรีกับองค์การสวนสัตว์ว่า ขณะนี้กฎหมายรองรับเพิ่งจะแล้วเสร็จ โดยกลับไปจะนัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดูแลองค์การสวนสัตว์ฯและบอร์ดของทั้งสองฝ่ายแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเองก็จะพยายามรักษาไว้ให้มากเพราะอยู่ด้วยกันมานาน รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯที่จัดส่งอาหารสัตว์ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย เพื่อที่จะได้ให้มีอาชีพและรายได้กันต่อไป

ด้านนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดโปรโมชั่นพิเศษ มอบความสุขให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 และโปรโมชั่นลด 50% ในวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมจะต้องลงทะเบียนจองการเข้าชมล่วงหน้าผ่าน www.chiangmainightsafari.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยแบ่งรอบเวลาการเข้าชมเป็น 3 รอบ คือ เวลา 13.00 – 16.00 น., เวลา 16.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 – 22.00 น. พร้อมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบๆ ละ 300 คน เท่านั้น

สำหรับกิจกรรมที่จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ได้แก่ กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์, การเดินชมส่วนแสดงจากัวร์เทรล และการแสดง Safari Dancing Show (งดการป้อนอาหารสัตว์) และในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะได้เพิ่มกิจกรรม Tiger Show และ กิจกรรม Night Predator เพื่อให้เที่ยวชมได้เต็มรูปแบบ แต่ยังคงงดการป้อนอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง         สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงเวลานี้ โปรดเตรียมตัวมาให้พร้อม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเตรียมพร้อมท่องเที่ยววิถีใหม่ สนุก และปลอดภัยกันทั้งครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้