เชียงใหม่ให้WFHสั่งงดเรียนOn site ห้ามจัดงานวันเด็ก

เชียงใหม่ให้WFHสั่งงดเรียนOn site ห้ามจัดงานวันเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่สั่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,Black Office ให้ WFH สั่งโรงเรียน สถานศึกษางดเรียนออนไซต์และงดกิจกรรมงานวันเด็ก

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และทางระบบ Zoom เวลา 14.00 น.คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์ โควิด-19 จ.เชียงใหม่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ พิจารณาออกคำสั่ง
โดยให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้เจ้าหน้าที่ เช่น back office พิจารณาเริ่ม Work From Home ถึงวันที่ 9 ม.ค. 65 โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
– ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 4 ม.ค.65
สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่ง ให้งดการเรียน On site ไปจนถึงวันที่ 9 ม.ค. 65
ส่วนตลาด
– ให้ผู้ประกอบการดำเนินการประเมินปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ Covid Free Setting
– ให้พ่อค้า/แม่ค้าทุกคนดำเนินการตรวจ ATK ในวันที่ 4 ม.ค. 65 และในวันที่ 9 ม.ค. 65

สำหรับร้านอาหาร/ภัตราคาร/โรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวให้พนักงานทุกคนตรวจ ATK ในวันที่ 4 ม.ค. 65 และในวันที่ 9 ม.ค. 65

ส่วนกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรมอื่นๆ
– การประชุม/อมรม/สัมมนา ให้ดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Zoom ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 65
– ให้ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธีต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 65
– งานวันเด็กแห่งชาติ ให้ชะลอการจัดงานวันเด็กไปก่อน

สำหรับประชาชนทั่วไป
– ให้เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มกระตุ้น ณ หน่วยวัคซีนฉีดทุกแห่ง

ส่วนการรายงานผลการตรวจ ATK ให้สำนักงาสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้รวบรวมผลการตรวจ ATK ของแต่ละอำเภอ ส่งให้ สสจ.เชียงใหม่.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้