เชียงใหม่เร่งระดมฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว หลังแพร่เชื้อเข้าสู่ชุมชน

เชียงใหม่เร่งระดมฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว หลังแพร่เชื้อเข้าสู่ชุมชน

รองผวจ.เชียงใหม่เผยเร่งฉีดวัคซีนให้คนเชียงใหม่ เพื่อเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรค ชี้นำแรงงานต่างด้าวเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วหลังเกิดคลัสเตอร์ระบาดสู่ชุมชน ย้ำศูนย์กักกันระดับอำเภอมีความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 ที่ห้องประชุม 4 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ต่อสื่อมวลชน โดยวาระสำคัญเป็นประเด็นการการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่ควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตลอดระยะ 2 ปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของโควิดฯ สิ่งสำคัญขณะนี้คือการควบคุมการแพร่กระจายในกลุ่มต่างๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 40-50% เป็นการแพร่ระบาดจากต่างด้าวเข้าไปยังชุมชน ซึ่งได้มีการตั้งการควบคุมระดับพื้นที่โดยแยกผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ สีแดง(ติดเชื้อรุนแรงและใช้ห้องความดันลบ) ผู้ป่วยมีอาการแสดงไม่มาก(สีเหลือง)และสีเขียวคือกลุ่มที่ไม่แสดงอาการแต่ติดเชื้อ ซึ่งมีจำนวนมาก แต่เดิมใช้รพ.สนามศูนย์ประชุมฯเป็นที่รองรับ แต่ปัจจุบันใช้ศูนย์ CI ของแต่ละอำเภอเป็นที่กักตัว

สำหรับศูนย์ CI ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องเข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่ และเป็นการกระจายเตียงจากรพ.สนามไปยังชุมชน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ CI อำเภอมีความปลอดภัย และเป็นที่รองรับผู้ติดเชื้อที่สังเกตอาการ เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความเข้าใจด้วย ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อออกไปนอกพื้นที่ แต่หากผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ในการรักษา

นายรัฐพล กล่าวอีกว่า สำหรับการระดมฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนให้กับชาวเชียงใหม่ หลังจากรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ระบาดคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่และดูศูนย์กักกันระดับชุมชน CI ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ใช้ยิมเนเซี่ยม 2 และ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นที่รองรับ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนให้จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีก 7 แสนโดส ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 3.3 หมื่นโดส ทั้ง 24 ศูนย์ฉีดรอบอ.เมือง

“ประชาชนสามารถเดินเข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ในสูตร AZ+FZ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้สูง เพราะได้เพิ่มการฉีดที่รพ.สต.ด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด ขณะที่อาทิตย์แรกวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย 4 แสนโดสและตามด้วย 3 แสนโดสในระยะต่อไป จากสถิติผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้จะอายุน้อยก็ตาม ส่วนวัคซีนโมเดอน่าที่อบจ.เชียงใหม่จัดซื้อผ่านสภากาชาดไทย ก็จะมีการประชุมร่วมกันในบ่ายวันนี้ ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการต่อไป”รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้