เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงหลังสอบสวนโรคจากคนติดโควิดฯ

เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่เสี่ยงหลังสอบสวนโรคจากคนติดโควิดฯ

เชียงใหม่ผุดร้านเสี่ยงเพิ่ม “ตะวันแดง-พอใจ บาร์-วาเลนไทน์ คาราโอเกะ-Too Nice” หลังสอบสวนผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 400 คนไปสถานบันเทิงแห่งใหม่ คกก.โรคติดต่อสั่งปิดสถานบริการเพิ่มเป็น 14 วัน พร้อมห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์กนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการแถลงถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมติให้ออกคำสั่งที่ 33/2564 และคำสั่งที่ 34/2564 เพื่อใช้บังคับกับสถานบริการ สถานประกอบการฯ ต่างๆ ทั้งนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของเชียงใหม่ในวันนี้ ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 186 ราย รวมทั้งสิ้นในระลอกนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมแล้วทั้งสิ้น 381 ราย

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติแก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกบังคับใช้ในประเด็นการเปิดให้บริการของสถานบริการ สถานประกอบการฯ ต่างๆ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจาก วันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ศบค. ได้ออกข้อกำหนดโดยสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเก สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินกำรในระยะเร่งด่วน เป็นเวลา 14 วัน ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งไปก่อนแล้วคือ คำสั่งที่ 30/2564 ซึ่งสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการฯ เป็นเวลา 7 วัน เมื่อมีคำสั่ง ศบค. ออก กำหนดเวลา 14 วัน ก็ต้องปรับให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.

“วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ยกเลิกข้อ 2 และข้อ 3 ของคำสั่งที่ 30/2564 โดยออกคำสั่งใหม่เพิ่มเติมเป็นคำสั่งที่ 33/2564 สั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และออกคำสั่งที่ 34/2564 สั่งให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 – 23 เมษายน 2564” ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ กล่าวอีกว่า ตามที่มีนักท่องเที่ยวสอบถามเกี่ยวกับการจองโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่มาก่อนล่วงหน้าที่จะมีสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 64 ซึ่งยากต่อการเดินทางมาพัก ในส่วนนี้จังหวัดเชียงใหม่จะสั่งการถึงทุกอำเภอให้ขอความร่วมมือผู้ประการโรงแรมในพื้นที่ให้มีมาตรการในการจะรักษาดูแลกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของทุกโรงแรม อาจจะโดยการเลื่อนการให้เข้าพักออกไปก่อน หรือมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อดูแลฐานลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ตรวจพบในวันนี้ จำนวน 186 ราย เป็นผู้ป่วยที่ได้จากการค้นหาเชิงรุก ในกลุ่มที่มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงที่พบการระบาด จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 8.5) กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 5.6) และเป็นผู้ที่เดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาล จำนวน 122 ราย

“ผู้ป่วยที่พบทั้งหมดมีประวัติเสี่ยงไปสถานบันเทิงที่มีการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 302 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 27 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสในครอบครัว จำนวน 16 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน จำนวน 10 ราย สัมผัสที่ทำงาน จำนวน 5 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน จำนวน 21 ราย” นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคได้สรุปข้อมูลสถานที่ที่เกิดการระบาดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้านท่าช้าง คาเฟ่ เชียงใหม่ ร้านDC เชียงใหม่ ร้าน Infinity club เชียงใหม่ ร้าน Ground ร้าน Living Machine ร้าน Consol’s Garden และที่เพิ่มมาใหม่คือ ร้าน ตะวันแดง เชียงใหม่ ร้าน พอใจ บาร์ ร้าน วาเลนไทน์ คาราโอเกะ และ ร้าน Too Nice Nimman

นพ.จตุชัยฯ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประกาศ โดยขอให้ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงให้ดูแลตัวเอง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างกับบุคคลในครอบครัว หากมีอาการผิดปกติ เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีความผิดปกติทางเดินหายใจ สามารถตรวจได้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ประวัติว่าได้ไปในสถานที่เสี่ยง หากทราบแน่ชัดว่าบุคคลที่สัมผัสป่วยติดเชื้อ ต้องรีบเข้ารับการตรวจโดยทันทีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการติดเชื้อหรือยัง หากไม่พบการติดเชื้อยังต้องสังเกตอาการต่ออีกเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันสัมผัส

“วันนี้ได้ตั้งจุดตรวจรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน บริเวณหน้าร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ จำนวน 418 ราย จุดตรวจ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ จำนวน 303 ราย และจุดตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 ราย รวมทั้งสิ้น 856 ราย” นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าว

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดิม ที่จุดตรวจที่โรงพยาบาลประสาท และจุดตรวจ รถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน บริเวณหน้าร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เพิ่มจุดตรวจที่่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และจุดตรวจในอำเภอรอบเมือง ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม โดยแต่ละจุดตรวจของอำเภอจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ตั้ง ผ่านทางเพจ เว็ปไซต์ของแต่ละอำเภอ รวมถึงสามารถติดตามได้จากเพจเฟสบุ๊ค : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพจเฟสบุ๊ค : ศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ , เพจเฟสบุ๊ค : PR Chaingmai ซึ่งจะให้ข้อมูลสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมในทุกวัน

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50 ต่อ 433 , 434 และสอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม ได้ที่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-010561-2

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้