เชียงใหม่เผยยอดผู้ป่วย 13 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากสถิติ 1 ม.ค.-10 ก.พ.63 ทะลุ 51,679 ราย

เชียงใหม่เผยยอดผู้ป่วย 13 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากสถิติ 1 ม.ค.-10 ก.พ.63 ทะลุ 51,679 ราย

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งทุกพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการ และข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมาย เผยยอดผู้ป่วย 13 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจากสถิติ 1 ม.ค.-10 ก.พ.63 ทะลุ 51,679 ราย มากที่สุดเป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมแตะ 28,000 ราย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบจุด ความร้อนสะสม จำนวน 2,867 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,601 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  1,141 จุด เขต สปก.  54 จุด เขตพื้นที่การเกษตร 24 จุด ริมทางหลวง 1 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 46 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุด คือ อำเภอฮอด รองลงมาเป็นอำเภอดอยเต่า และอำเภอจอมทอง ส่วนการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีความกดอากาศในช่วงเช้า ลมสงบ และทิศทางลมที่พัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองที่วัดจากเครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่า PM2.5 เฉลี่ยเกินมาตรฐาน จำนวน 11 วัน

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 จากการเฝ้าระวังผู้ป่วย 13 กลุ่มโรค(ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่)ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-10 ก.พ.63 มีผู้ป่วยสะสม 51,679 ราย โดยมากที่สุดเป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด(100-199) จำนวน 27,970 ราย รองลงมาคือ Pneurmonia (J12-J18) จำนวน 11,095 รายและกลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม(J00-J99)จำนวน 6,868 ราย เฉพาะผู้ป่วยข้อมูลวันที่ 10 ก.พ.63 พบผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจรวม 74 ราย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม 10 ราย โดย 13 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังพบผู้ป่วย 111 ราย

ทั้งนี้ในการประชุม คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/63 (ยกระดับศูนย์ฯ)นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้กำชับและสั่งการเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สั่งการฯระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เน้นย้ำหน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ หากไม่ถือปฏิบัติหรือดำเนินการต้องชี้แจงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะมาตรการทางด้านกฎหมาย.

ขอบคุณกราฟฟิคฝุ่น PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆ // ขอบคุณภาพจาก: รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้