เชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

- in headline, กีฬา, นันทนาการ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา  ระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน นี้

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมมการัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนม์พรรษา 62 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2017” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2560  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ฯ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยกำหนด วัน เวลา และเส้นทางการแข่งขัน ดังนี้ ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ประเภททีมชาย ระยะทาง 135.60 km. เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นจากบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร (จังหวัดลำปาง) – อำเภอเมือง – สถาบันการพลศึกษาลำปาง – ศูนย์อนุรักษ์ช้าง – ศาลเจ้าพ่อขุนตาล (จังหวัดลำพูน) – อำเภอแม่ทา – อำเภอเมือง – อำเภอป่าซาง – อำเภอสันป่าตอง (จังหวัดเชียงใหม่) – อำเภอหางดง – อำเภอเมือง – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – และเข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาประมาณ 12.00 น.

วันที่ 8 เมษายน 2560 (ประเภททีมหญิง) ระยะทาง 102.80 km.  พิธีเปิดเวลา 08.00 น. บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางการแข่งขัน เริ่มต้นบริเวณหน้าประตูท่าแพ – อำเภอเมือง – โรงพยาบาลมหาราช – อำเภอหางดง – อำเภอสันป่าตอง – อำเภอป่าซาง (จังหวัดลำพูน) – วัดพระบาทตากผ้า – อำเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่) เข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าที่ว่าการจอมทอง

วันที่ 9 เมษายน 2560 ( ประเภททีมหญิง) ระยะทาง 66 km. พิธีเปิดเวลา 08.00 น. บริเวณประตูท่าแพ (จังหวัดเชียงใหม่) เส้นทางการแข่งขัน เริ่มต้นหน้าประตูท่าแพ – สี่แยกสุริยวงศ์ – โรงแรมแชงกรีล่า – สะพานเม็งรายอนุสรณ์ – อำเภอดอยสะเก็ด – เข้าเส้นชัยที่บริเวณหน้าป้ายโรงเรียนบ้านเชิงดอย

วันที่ 10 เมษายน 2560 (ประเภททีมหญิง) ในระยะทาง 85 km.  เปิดพิธีเวลา 08.00 น. ที่บริเวณประตูท่าแพ (จังหวัดเชียงใหม่) เส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นบริเวณประตูท่าแพ – ไนท์บาซ่า – สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ – ไนท์ซาฟารี – อำเภอหางดง – วัดพระธาตุดอยคำ – โครงการหลวงทุ่งเริง – อำเภอสะเมิง – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้าเส้นชัยบริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนม์พรรษา 62 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2017” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ โดยจะมีนักปั่นจากต่างชาตินับ 10 ประเทศเข้าการแข่งขัน จึงอยากเชิญชวนชาวเชียงใหม่ในฐานะเจ้าบ้านในการต้อนรับชาวต่างชาติที่มาเยือน รวมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทย ตามเส้นทางดังกล่าว และจะได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในการใช้เส้นทางจราจรอย่างปลอดภัยต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้