เชียงใหม่เจอทั้งฝน ลมกรรโชกแรงทั้งจังหวัด พบ 8 อำเภอบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบเสียหาย

เชียงใหม่เจอทั้งฝน ลมกรรโชกแรงทั้งจังหวัด พบ 8 อำเภอบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบเสียหาย

พายุฤดูร้อนถล่มทั้ง 25 อำเภอบางพื้นที่มีฝนตก ลมกรรโชกแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย ขณะที่ 8 อำเภอบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตรและเสาไฟฟ้าหัก นายอำเภอร่วมกับผู้นำและอปท.ในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เกิดพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.อมก๋อย อ.ดอยหล่อ อ.ดอยเต่า อ.แม่วาง ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานผลกระทบจากพายุฤดูร้อนว่าเมื่อเวลา 17.00 น.ได้เกิดฝนตก ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเล็กน้อยในพื้นที่อ.แม่ริม โดยพัดเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน 5 ต้นในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแม่แรม ต.แม่แรม ทำให้กีดขวางเส้นทางจราจร เทศบาลตำบลแม่แรมได้ประสานการไฟฟ้ามาให้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

เวลาเดียวกันที่อ.แม่แตง ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลป่าแป๋ ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายในพื้นที่ เบื้องต้นอบต.ป่าแป๋ได้สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ยังมีฝน และลมกระโชกในพื้นที่อ.เมือง สันทราย สันกำแพง สารภี หางดง สันป่าตอง ดอยสะเก็ด เชียงดาว พร้าว สะเมิง แม่อาย จอมทอง ฮอด แม่แจ่ม เวียงแหง กัลป์ยาณิวัฒนาและแม่ออน แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย

ส่วนที่อ.ฝางเมื่อเวลา 15.40 น.ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในพื้นที่บ้านสบข่าหมู่ 1 ต.แม่ข่า หมู่ 2 บ้านดงป่าลัน หมู่ 3 บ้านสันป่าไหน่ หมู่ 10 บ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่ 11 บ้านหนองอ้อม หมู่ 12 บ้านมิตรภาพรวม 9 หมู่บ้านมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบเบื้องต้นนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

เวลา  15.30 น.ที่อ.ไชยปราการได้เกิดฝนตกลมแรงในพื้นที่ 4 ตำบลคือ ต.ปงต๋า หมู่ 2 บ้านท่า เสียหาย 30 หลังคาเรือน หมู่ 3 บ้านปางควาย หมู่ 4 บ้านมิตรอรัญ หมู่ 5 บ้านป่ารวก บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง หมู่ 6 บ้านห้วยม่วง บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 10 หลัง รวม 5 หมู่บ้าน ส่วนที่ตำบลศรีดงเย็น หมู่ 4 บ้านอินทราราม หมู่ 8บ้านหนองป่าซาง บ้านเรือนเสียหาย 12 หลัง หมู่ 9 บ้านดงป่าสัก หมู่ 12 บ้านสันทราย รวม 4 หมู่บ้านและที่ตำบลแม่ทะลบ หมู่ 4 บ้านดอยหล่อ และหมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา

ตำบลหนองบัวบ้านป่าแดงหมู่ 9 บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง รวม 1 หมู่บ้าน ซึ่งในเบื้องต้นนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ำสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ในส่วนของเสาไฟฟ้าล้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาไชยปราการได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เมื่อเวลา 13.00 น.ที่อ.อมก๋อยได้เกิดพายุฝนตกและลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงต่ำหัก 1 ต้น ภายในหมู่บ้านกองซาง หมู่ 12 ตำบลยาวเปียง รถไม่สามารถัญจรได้ เบื้องต้นกฟภ.อ.อมก๋อยได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว และเมื่อเวลา 16.00 น.ได้เกิดพายุและลูกเห็บในพื้นที่ต.ดอยหล่อ ทำให้หลังคาบ้านเรือนเสียหายและพืชผลทางการเกษตร ขณะนี้นายอำเภอดอยหล่อได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

เวลาประมาณ 17.00 น.เกิดพายุลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่อ.ดอยเต่า ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วนรวม 2 ตำบล จำนวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 2 ต.ดอยเต่า หมู่ 2,3,4,5,6 ตำบลโป่งทุ่ง เบื้องต้นนายอำเภอดอยเต่าสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

และเมื่อเวลา 17.30 น.เกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลบ้านกาด ทุ่งปี้ ดอนเปา แม่วิน อ.แม่วาง ส่วนผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรรวมถึงเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย เบื้องต้นนายอำเภอแม่วางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้เช้าวันนี้(9 พ.ค.63)ฝ่ายปกครอง อปท.กำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละที่กำลังเร่งสำรวจเพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้