เชียงใหม่ออกประกาศเตือนห้ามออกกำลังกายในที่โล่งหลัง 3 จังหวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานคาดเชียงใหม่อั้นไม่อยู่

เชียงใหม่ออกประกาศเตือนห้ามออกกำลังกายในที่โล่งหลัง 3 จังหวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานคาดเชียงใหม่อั้นไม่อยู่

เชียงใหม่ออกประกาศเตือนประชาชนงดออกกำลังกายกลางแจ้ง คาด 7 มี.ค.เกินค่ามาตรฐานเหตุพื้นที่รอบข้างสถานการณ์แย่ ขณะที่สภาพอากาศไม่เอื้อทั้งลมเฉื่อย ความกดอากาศขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมหลายวัน ด้านแม่ทัพน้อยที่ 3 สั่งจัดชุดลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณรอยต่อ จับพวกเข้าไปเผาหาของป่ามาดำเนินคดีเด็ดขาด ส่วนที่ลำพูนทหารร่วมฝ่ายปกครองตั้งด่านตรวจก่อนเข้าป่าพร้อมนำกำลังร่วมดับไฟ

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 มี.ค.พบจุดความร้อนรวม 34 จุดและในช่วง 51 วันห้ามเผาเด็ดขาดพบว่ายังมีจุดความร้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 23 จุด ในเขตป่าอนุรักษ์ 11 จุด โดยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากด้วย ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm10 เกินค่ามาตรฐานในวันที่ 5 มีนาคมใน 3 จังหวัดคือจังหวัดตาก แพร่และลำปาง

โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดือนมีนาคมพบว่า ที่เกินค่ามาตรฐานคือที่อ.แม่สอด จ.ตากวัดได้ 158 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ส่วนที่จังหวัดลำปางที่อ.แม่เมาะ วัดค่าได้ 229 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.และที่ต.นาจักร จังหวัดแพร่ วัดได้ 183 ไมโครกรัม ส่วนที่จ.เชียงใหม่ที่ต.ช้างเผือก อยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของหมอกควัน ซึ่งมีลมมาจากทางทิศใต้ซึ่งคาดว่าในวันที่ 7 มี.ค.นี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่จะเกินค่ามาตรฐาน ทางผวจ.เชียงใหม่ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้งดออกกำลังกายในพื้นที่กลางแจ้ง ด้วยความเป็นห่วงในสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหลัก

ทางด้านพล.ท.สมพงษ์   แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) ได้เรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าบริเวณรอยต่อท้องที่ อ.สามเงา จว.ตาก ,จว.เชียงใหม่ ,จว.ลำพูน และจว.ลำปาง ร่วมกับผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักจัดการป่าไม้ 4  จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ตรวจพบจุดความร้อน ( Hotsports) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.16 ,(เขียงใหม่ ), สบอ.13 ( แพร่) สาขาลำปาง,สบอ.14 ( ตาก ) เพื่อวางมาตราการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตรอยต่อ โดยเฉพาะในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งทุกจังหวัดได้ประกาศงดเผาในทุกพื้นที่แล้วในขณะนี้ 

ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า (GISTDA) ใช้สถิติจุดความร้อน 6 ปี ย้อนหลัง ( พ.ศ.2555 – 2560 ) โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีจุดความร้อนสะสมประมาณ 4,448 จุด หรือระหว่าง 3,559 ถึง 5,338 จุด และปัจจุบันตรวจพบจำนวนจุดความร้อน Hotspots พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 – 28 ก.พ.61 มีจำนวน 1,183  จุด และกองทัพน้อยที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า วางแผน อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของชุดดับไฟป่า และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และรายงานให้ กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคทราบตามห้วงที่กำหนด

สำหรับผลการจับกุมผู้กระทำผิดในช่วงเวลาห้ามเผาของตำรวจภูธรทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า ในปี 2560 จับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดี จำนวน  316  ครั้ง ได้ผู้กระทำผิด จำนวน 237 คน  ส่วนในปี 2561 ห้วง 1 ม.ค.61 จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดี จำนวน  110 ครั้ง ผู้กระทำผิด จำนวน 77  คน

ขณะที่นายชานนท์ คำทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับทางทหารและผวจ.เชียงใหม่เองก็เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่มาจากพื้นที่รอบข้าง ตอนนี้นอกจากปัจจัยที่หลายจังหวัดค่าฝุ่นฯเกินมาตรฐานแล้ว ยังมีลมเฉื่อยผนวกกับความกดอากาศ ซึ่งทำให้สภาพอากาศโดยรวมไม่ดีเลย มีการสะสมมาหลายวัน โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการออกประกาศเตือนประชาชน และผวจ.เชียงใหม่ได้กำชับนายอำเภอทุกอำเภอให้เข้มงวด เน้นย้ำและเฝ้าระวัง การจัดชุดลาดตระเวน และมีบางอำเภอเช่นจอมทองที่ขณะนี้นายอำเภอไปเรียน ทำให้ขาดนายอำเภอ ปลัดอาวุโสก็เข้าอบรม อีกทั้งก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้มีการหารือและมอบหมายในเรื่องผู้ที่จะสั่งการดูแลในพื้นที่แล้ว อีกทั้งบ่ายวันนี้(6 มี.ค.)ทางแม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ประชุมผ่านวิดีโอทางไกลร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ และได้สั่งการแล้วโดยเฉพาะการเข้าไปเผาเพื่อหาของป่าโดยสั่งให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

ส่วนที่จังหวัดลำพูน บก.ควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) ได้จัดกำลังพล ร่วมกับ นายนรงฤทธิ์ กุณคง ปลัดปกครอง อ.แม่ทา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดผู้หาของป่า เพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบเผาป่า ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อ.แม่ทา เส้นทางเข้าพื้นที่ป่าสงวน ม.๑๒ บ.ดอยแก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา ขณะที่บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวีระชาติ ทาลือ ปลัดป้องกัน อ.บ้านโฮ่ง พร้อม จนท.อส.อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ. และราษฎร ม.๓, ม.๑๓, ม.๑๔ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ร่วมทำการเข้าดับไฟป่า ในพื้นที่ดอยพระพุทธบาทสามยอด ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมีพื้นที่เสียหาย ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรมีผู้ร่วมปฏิบัติงาน 20 คนและสามารถทำการดับไฟและหยุดการลุกลามของไฟป่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้