เชียงใหม่อบรมจิตอาสาด้านรักษาความปลอดภัยและจราจรครั้งแรกของอ.เมืองเชียงใหม่กว่า 2,257 คน ขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้ลงทะเบียน 11,589 คน

เชียงใหม่อบรมจิตอาสาด้านรักษาความปลอดภัยและจราจรครั้งแรกของอ.เมืองเชียงใหม่กว่า 2,257 คน ขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้ลงทะเบียน 11,589 คน

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับอ.เมืองเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2,257 คน ขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาด้านนี้ 11,589 คน โดยจิตอาสาด้านงานรักษาความปลอดภัยได้บัตรประจำตัวสีแดง ส่วนด้านจราจรเป็นบัตรสีชมพู

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้(14 ต.ค.60) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีพล.ต.ต.มนตรี สัมปุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.5(มค), พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33,พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมือเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำหรับารฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการประชุมและมอบหมายงานจิตอาสา ด้านความปลอดภัยและจราจร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนมาลงทะเบียนจิตอาสาด้านความปลอดภัยจำนวน 11,589 คน จิตอาสาด้านจราจร 3,617 คน  ส่วนของจิตอาสาฯด้านความปลอดภัยและจราจรของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,257 คน

สำหรับจิตอาสาด้านความปลอดภัยและจราจรรวมในครั้งนี้ แบ่งเป็น ด้านความปลอดภัยจำนวน 1,622 คน ด้านจราจรจำนวน 635 โดยมีหัวข้อในการให้ความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-26 ต.ค. 2560

พล.ต.ท.พูนทรัพย์ฯ บรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปรองดองและสมานฉันท์ การเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสังเกตและจดจาตำหนิรูปพรรณบุคคล และยานพาหนะ   การแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร และใช้อุปกรณ์สื่อสาร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแต่งกาย การรักษาเครื่องแบบ การทำความเคารพ และระเบียบแถว  การใช้สัญญาณมือ และการอำนวยความสะดวกการจราจร

ทั้งนี้จิตอาสาเฉพาะกิจด้านความปลอดภัยและจราจรมีหน้าที่ในการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังน้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีในส่วนงานของตำรวจ “เป้าหมายคือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้จิตอาสาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนงานที่ 7 คืองานรักษาความปลอดภัย และส่วนงานที่ 8 คืองานด้านจราจร จากจำนวนจิตอาสาที่ได้ลงทะเบียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงานตามจุดต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยจิตอาสาที่ผ่านการอบรม จะได้รับบัตรประจำตัวสีแดง ที่ทางการออกให้เพื่อแสดงตัวตนหน้าที่คือจะต้องสอดส่องดูแลความปลอดภัย ทั้งด้านของสถานที่ บุคคล และแจ้งข้อมูลสำคัญที่จะประสานกับตำรวจในพื้นที่นั้นๆที่จิตอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ และต้องเป็นคนที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งหน้า

ส่วนจิตอาสางานด้านจราจร จะมีบัตรประจำตัวเป็นบัตรสีชมพู หน้าที่คือ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในทุกด้าน ทั้งการห้ามรถ การจอดรถ ช่วยดูแลบริเวณทางข้ามถนนสำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงการแนะนำเส้นทางซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากโดยจิตอาสาจะต้องรู้พิกัดของพื้นที่ ทางลัด และยังรวมไปถึงการช่วยแจ้งอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งหากเกิดเหตุจะต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การจราจรเกิดติดขัด  เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จิตอาสาจะต้องเข้าร่วมอบรมในทุกกระบวนการ หากไม่เช่นนั้นแล้วในวันงานพระราชพิธีจะไม่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ จิตอาสาจะต้องเตรียมพร้อมร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นประจำตัวและที่สำคัญจะต้องไปรายงานตัวที่กองอำนวยการร่วมในแต่ละพื้นที่ก่อนงานพระราชพิธีจะเริ่ม 4  ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ และรับข้อมูลสำคัญไว้แนะนำกับประชาชนที่จะเข้ามาซักถามและขอความช่วยเหลือ โดยจิตอาสาเฉพาะกิจที่ได้ลงทะเบียนด้านความปลอดภัยและจราจรจะใช้ Line@191chiangmai และLine@trafficcm ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้เช่นกัน.

 

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้