เชียงใหม่อนุญาตปล่อยโคมลอยแล้ว 41,000 ลูก ให้ผู้ประกอบการจัดงานทำข้อตกลงรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งและอาญาหากเกิดปัญหา

เชียงใหม่อนุญาตปล่อยโคมลอยแล้ว 41,000 ลูก ให้ผู้ประกอบการจัดงานทำข้อตกลงรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งและอาญาหากเกิดปัญหา

“ยี่เป็งเชียงใหม่”12 ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตปล่อยโคมลอยแล้ว 41,000 ลูกใน 8 อำเภอ ผู้ว่าฯย้ำให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่ตรวจสอบต้องเป็นโคมที่ได้มาตรฐาน ทำข้อตกลงให้ผู้ประกอบการรับทั้งคดีแพ่งและอาญาหากเกิดเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.66 ที่ห้อง POC อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผวจ.เชียงใหม่,นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมและแถลงมาตรการปลอดภัยในการปล่อยโคมลอย โคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ 2566 โดยมีนายอำเภอและผู้แทนจากอำเภอแม่แตง,ดอยสะเก็ด,สันทราย,แม่ริม,สันป่าตอง,ดอยหล่อและแม่ออนซึ่งเป็นพื้นที่มีการขอและอนุญาต รวมทั้งผู้ประกอบการ ออกาไนซ์ที่จัดงาน,ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่และผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองเชียงใหม่เข้าร่วม

ทั้งนี้มีผู้ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยในระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค.66 แล้วจำนวน12 รายใน 8 อำเภอ 40,100 ดวง ประกอบด้วยอำเภอแม่แตง วันที่ 27-28 ปล่อยวันละ 1,000 ดวง บ้านห้วยไร่หมู่ 9 ตำบลขี้เหล็ก ,อำเภอสันทรายปล่อยวันละ 2,000 ดวงที่สนามฟุตบอลสนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่และอีกจุดปล่อยวันที่ 27 พฤศจิกายน 4,000 ดวงที่ธุดงคล้านนาหมู่ 8 ตำบลหนองหาร,อ.แม่ออน 6พันดวงพื้นที่ม.2 ต.บ้านสหกรณ์,อีกจุด ม.9อ.ดอยหล่ิอ 2 พันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ,อ.ดอยสะเก๋ดท่หนองบัวพระเจ้าหลวง 10,000ดวงที่โรงแรมฮอไรซันวิลเลจและสวตทวีชล 500 ดวง,อ.แม่ริมที่วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย 10,000ดวง,อ.สันป่าตอง 3,000 ดวง ม.7 ต.น้ำบ่อหลวงและ อ.สันกำแพง 1,600 ดวงที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียมสันกำแพง ม.10 ต.ร้องวัวแดง และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิ่มเติมที่อ.จอมทองกับอ.สันป่าตอง

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมซักซ้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจุดและปล่อยโคมลอย โดยชี้แจงข้อกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ คำสั่งคสช.ที่27/2557และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ำว่าให้ทั้ง 8 อำเภอในเบื้องต้นที่มีการอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ไปทำสัญญาข้อตกลงกับผู้ประกอบการที่จัดงานในการปล่อยโคมลอย ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งทางแพ่งและอาญา หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น รวมถึงสถานที่จัดงานจะต้องเป็นที่โล่งโดยย้ำให้อำเภอตรวจสอบให้ชัดเจน และกำหนดจุดการปล่อยโคมของแต่ละคนต้องห่างกัน 2 เมตร

“สำหรับโคมลอยที่จะปล่อยในแต่ละพื้นที่จัดงาน ให้จัดทำสัญลักษณ์ที่ชัดเจน โคมจะต้องได้มาตรฐานมผช. รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรในการดูแลความปลอดภัยไว้ให้พร้อม ทั้งรถกู้ภัย รถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ รวมทั้งการจัดเก็บซากโคมหรือขยะหลังจัดกิจกรรม หวังว่าผู้ประกอบการทั้ง 12 รายที่ขออนุญาตครั้งนี้จะจัดงานให้สวยงาม ตราตรึงใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อครั้งต่อไปทางจังหวัดจะได้พิจารณาเพิ่มขึ้น”ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและว่า

ตั้งแต่ 1 พ.ย.66 นี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมา ดังนั้นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ต้องเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน หากไม่ได้ขออนุญาตห้ามปล่อยเด็ดขาดหากพบจะมีความผิด ซึ่งตอนนี้ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดอนุญาตปล่อยโคมลอยไม่ใช่วันขึ้น 15 ค่ำ หรือวันกระทงเล็ก กระทงใหญ่แต่จะอนุญาตให้ปล่อยในพื้นที่ที่ขออนุญาตเท่านั้น หากวัด ชุมชน เทศบาลหรืออบต.ใดจะปล่อยหากไม่ใช่พื้นที่เขตปลอดภัยการบินหรือเซฟโซนที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 39 ตำบลที่เป็นแนวขึ้นลงเครื่องบินและห้ามปล่อยเด็ดขาดนั้น หากชาวบ้านจะปล่อยก็ต้องขออนุญาต

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในเรื่องการปล่อยโคมลอยนี้ก็ขอเน้นย้ำทุกพื้นที่ให้คำนึงถึงส่วนรวมด้วย โดยทุกโคม ทุกชิ้นต้องได้มาตรฐานมผช.ซึ่งตนจะสุ่มออกตรวจผู้ผลิตพร้อมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในรัศมี 500 เมตรจากจุดปล่อยโคม ทางจังหวัดยืนยันไม่ได้ห้ามไม่ให้นายอำเภออนุญาต แต่การอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้รัฐดูแลเรื่องความปลอดภัย ต้องการให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้

“ในขณะนี้ยังไม่มีอำเภอไหนขออนุญาตปล่อยโคมควันหรือโคมขนาดใหญ่ แต่ก็ขอย้ำว่าหากตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบปล่อยก็จะมีความผิดและถูกดำเนินคดี แต่หากอยากปล่อยให้ยื่นขออนุญาตมา เพราะยังสามารถยื้นขออนุญาตได้ถึงวันที่ 27 ต.ค.นี้ เท่าที่รับฟังผู้ประกอบการจัดงานบอกว่าจะเป็นผู้จัดเตรียมโคมและไม่อนุญาตให้นำโคมมาเองหรือจากที่อื่นมา แต่หากมีการนำโคมลอยที่ไม่ได้มาตรฐานมาปล่อยและเกิดปัญหา ทางบริษัททัวร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ขณะที่นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในสว่นของภาคการท่องเที่ยวเองขอเน้นเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มค่าของเงินที่นักท่องเที่ยวจ่าย เพราะมีการขายแพคเกจให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งที่จะสะท้อนหลังการจัดงานเป็นส่วนสำคัญ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมต้องทำให้มีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวคงไม่อยากมาซ้ำหากมีดราม่าเกิดขึ้น และสุดท้ายคือขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามา การให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงวิธีการปล่อยโคมด้วย.

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้