เชียงใหม่ส่งทีมค้นหาเชิงรุกตรวจATKแรงงานต่างด้าวตามแคมป์คนงาน

เชียงใหม่ส่งทีมค้นหาเชิงรุกตรวจATKแรงงานต่างด้าวตามแคมป์คนงาน

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนายจ้างให้พาแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยด่วน หลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ชี้หากครบช่วงรณรงค์ 14 วัน แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน จะมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ

วันนี้ (15 พ.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 349 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 75 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ใหม่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง 22 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว 9 ราย, คลัสเตอร์ไซต์งานบริษัทไนน์ทีนแลนด์สเคป 8 ราย, คลัสเตอร์หอพักพี่พรรณ์ หมู่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย 4 ราย และหอพักป้าติ๊บ หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 4 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-3 ราย

ส่วนการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 59 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มตลาด คือ ตลาดเมืองใหม่ 27 ราย, ตลาดแม่โจ้บาซาร์ ฟ้าฮ่าม 5 ราย, ตลาดวัดศรีสุพรรณ และตลาดประตูก้อม พบเพิ่มแห่งละ 4 ราย, ตลาดสามแยก สันทรายน้อย และตลาดยางเนิ้ง พบเพิ่มแห่งละ 2 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ตลาดต้นพะยอม ตลาดสมเพชร และตลาดทุ่งเสี้ยง อำเภอสันป่าตอง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังพบการระบาดที่บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 3 ราย และคลัสเตอร์อื่น ๆ อีกหลายคลัสเตอร์ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มคลัสเตอร์ละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่มถึง 93 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย จาก 14 ครอบครัว ซึ่งกระจายอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ ส่วนใหญ่พบครอบครัวละ 1-4 ราย

สำหรับการระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ พบว่าเป็นการระบาดของคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแคมป์คนงานที่มีแรงงานต่างด้าว โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนก่อน ๆ ประกอบกับการลงพื้นที่ตรวจ ATK เชิงรุกของทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะจุดตรวจ 4 มุมเมือง และทีมเชิงรุกในชุมชนต่าง ๆ ทำให้พบผู้มีผลบวกจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนทั้งไทยและต่างด้าว เข้ารับการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นต่างด้าว ต้องรีบพาเข้ามาตรวจและฉีดวัคซีน เพราะการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ไม่ปลอดภัย จะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปในวงกว้าง ทั้งนี้ เมื่อครบช่วงรณรงค์ 14 แล้ว หากแรงงานต่างด้าวรายใดยังไม่ตรวจหาเชื้อและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -19 รวมทั้งนายจ้างที่ไม่ให้ความร่วมมือ จะถือว่ากระทำผิดต่อ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และคำสั่งคณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ทราบเบาะแสว่าท่านใด แคมป์หรือไซด์งานก่อสร้างใด ที่คนงานยังไม่ตรวจ ATK หรือฉีดวัคซีน ให้แจ้งเหตุได้ที่ปกครองจังหวัดหรืออำเภอของท่าน เพื่อเข้าดำเนินการทันที พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทีมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการที่สนใจ โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้