เชียงใหม่สั่งเข้มพื้นที่ 7 โซนไฟป่าระอุตามบัญชา”ลุงตู่”

เชียงใหม่สั่งเข้มพื้นที่ 7 โซนไฟป่าระอุตามบัญชา”ลุงตู่”

จ.เชียงใหม่ เร่งปรับแผนเชิงรุก เข้า X-ray ทุกหมู่บ้านที่เกิดไฟซ้ำซาก และระดมกำลังลาดตระเวน เน้น 7 อำเภอโซนเหนือ ภายหลัง นายกฯ สั่งเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวด

วันนี้ (15 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประเมินสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ รวมทั้งวางแผนการดับไฟป่าและกำลังลาดตระเวนในแต่ละอำเภอที่มีจำนวนจุด Hotspot เกิดขึ้นซ้ำซากต่อเนื่อง โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนธิกำลังร่วมกัน เร่งเข้าควบคุมและดับไฟอย่างเต็มที่ และเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวด เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ทำให้จุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทยลดลงกว่าร้อยละ 50 แต่ยังคงพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นมากในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงหมอกควันจากภาคเหนือตอนล่าง ถูกลมพัดมาเติมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับอิทธิพลลมใต้พัดขึ้นมา ทำให้ยังวิกฤตต่อเนื่อง ฝุ่นละอองสะสมมากและเพิ่มสูงขึ้น จนอาเซียนได้ประกาศยกระดับปัญหาหมอกควันข้ามแดน และเร่งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกลไกของข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ภายใต้สถานการณ์ระดับ 3 (สถานการณ์วิกฤต) โดยประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง จะต้องรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน ภายใน 11.00 น. ของทุกวัน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาป่า เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับมาตรการคุมเข้มเชิงรุกลงลึกถึงในหมู่บ้าน โดยให้นำกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชรบ.หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชุดหาของป่าล่าสัตว์ บูรณาการกำลังร่วมลงพื้นที่ X-ray ทุกหมู่บ้านที่เสี่ยงและเกิดไฟซ้ำซากในอำเภอโซนเหนือ ได้แก่ อำเภอเชียวดาว แม่แตง พร้าว เวียงแหง ฝาง แม่อาย และไชยปราการ พร้อมทั้งได้จัดชุดลาดตระเวน เน้นพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน (เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการ และเวียงแหง) ตลอดจน ให้จัดชุดดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง อปท.จิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับการลงไปในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน และมาตรการห้ามเผาในที่โล่งจนถึงวันที่ 30 เมษายน หากใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจัง และจังหวัดยังพร้อมสนับสนุนอากาศยานดับเพลิงจาก ปภ. , ทอ. , กระทรวงทรัพฯ และ ทบ. สนับสนุนภารกิจในแต่ละพื้นที่ทันที

สำหรับ วันพรุ่งนี้ (16 มี.ค. 63) ในเวลา 10.00 น. จะเรียกประชุมนายอำเภอ อปท. ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอโซนเหนือ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเร่งด่วน ณ ค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว แล้วจะเรียกประชุมพื้นที่อำเภอโซนใต้ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง และอำเภอโซนกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 63 นี้ เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ จะ Kick Off ฉีดล้างทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเอง ทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โดยขอความร่วมมืออำเภอ อปท. เทศบาล ตำบล หมู่บ้าน และประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้