เชียงใหม่สั่งทุกพื้นที่ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่้อเป็นจิตวิทยาให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา

เชียงใหม่สั่งทุกพื้นที่ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่้อเป็นจิตวิทยาให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา

เชียงใหม่สั่งทุกพื้นที่นำรถน้ำฉีดพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ชี้เป็นการใช้จิตวิทยาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ด้านศูนย์สั่งการฯแจ้งทุกอำเภอจับมือเผาลงโทษตามกฎหมายพร้อมส่งให้ทหารนำไปปรับทัศนคติและช่วยดับไฟเป็นเวลา 7 วัน

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาในระยะแรกถูกทิ้งระยะห่างเป็น 3 เท่า แต่ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งในวันที่ 27 มีนาคม ปี 2559 มีจุดความร้อน 510 ในวันเดียวกันปี 2560 มีจุดความร้อน 524 จุด ซึ่งห่างกันอยู่ 14 จุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละหน่วยด้วยความรวดเร็ว และทำการดับไฟได้เร็ว สำหรับการนำรถน้ำออกฉีดน้ำในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ รู้และตระหนักถึงสภาวะของปัญหาหมอกควันไฟป่า ในเรื่องถือว่าเป็นการสร้างความชุ่มชื้นอากาศ

ในส่วนของการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยเฉพาะตอซังข้าวโพดนั้น ทางสนง.พลังงานจังหวัดใช้เทคโนโลยีพลังงานระบบการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง และเตาเผาถ่าน 200 ลิตรชนิดลดควัน ปัจจุบันที่อำเภอเชียงดาวสามารถลดการเผาในที่โล่งได้ โดยสามารถใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตรไปแล้ว 42 ตัน ที่อำเภอแม่เเจ่ม จำนวน 65 ตัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมามูลนิธิอุ่นใจซึ่งเป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกับเราได้สั่งชื้อถ่านจากชาวบ้าน ที่ชาวบ้านจะเผาโดยใช้เตาเผาถ่าน 3,845 กระสอบ ซึ่งสามารถคิดเป็นจำนวนชังข้าวโพดที่สามารถลดการเผาได้ 942 ตัน

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลา “60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีรวมทั้งหมด จำนวน 11 คดี แบ่งเป็น คดีกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 จำนวน 7 คดี  โทษความผิดมาตรา 74 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และคดีกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตราที่ 54จำนวน 4 คดี  มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับในกรณี ได้กระทำเป็นเนื้อที่ 25 ไร่ มีโทษจำคุก 2 ปี ถึง 15 ปีและปรับเงิน 10,000 บาทถึง 100,000 บาท  นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงได้มีคำสั่งให้ทุกพื้นที่สามารถจับกุมดำเนินคดีนำตัวไปให้ค่ายทหารปรับทัศนคติ และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยดับไฟในพื้นที่ จำนวน 7 วันอีกด้วย

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของศูนย์อำนวยการ สั่งการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมามีค่าฝุ่นละอองหรือ pm10 เกินค่ามาตรฐานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ความเข้มข้น pm10 คือ 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ 25 มีนาคม 2560 ค่า pm 10 ลดลงมาเหลือ 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันค่า pm 10 เหลือ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สถานีศาลากลางซึ่งเป็นค่าสูงสุดของทั้ง 4 สถานี

ในส่วนของกราฟสถิติความร้อนสะสมในช่วงต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560 มีจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น 644 จุด หากเป็นในช่วง 60 วันห้ามเผา มีสถิติจุด hotspot อยู่ที่ 524 จุด จาก 60 วันของปี 2559 มีจุด hotspot รวมทั้งสิ้น 510 จุด ซึ่งถ้าหากเทียบในปี 2560 จุด hotspot เกินมา 14 จุดในส่วนของพื้นที่ที่มีจุด Hotspot เกิดขึ้นโดยแบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 5 ประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559พื้นที่ที่มีจุดความร้อน Hotspot เพิ่มมากขั้นได้แก่ พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ สปก. ตามลำดับ.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้