เชียงใหม่วิกฤตหมอกควันนักวิชาการมองรัฐไร้น้ำยาออกแถลงการณ์ขณะที่พ่อเมืองเตรียมพ่นละอองน้ำเติมรักให้อากาศ

เชียงใหม่วิกฤตหมอกควันนักวิชาการมองรัฐไร้น้ำยาออกแถลงการณ์ขณะที่พ่อเมืองเตรียมพ่นละอองน้ำเติมรักให้อากาศ

เชียงใหม่วิกฤตค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในภาวะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.สุดทนออกแถลงการณ์เรียกร้องหลังมองรัฐภูมิภาคไร้น้ำยา ด้านผู้ว่าฯจะควงแขนนายกเล็กเมืองเชียงใหม่พ่นละอองน้ำในกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ”เอาฤกษ์วันวาเลนไทน์

จากกรณีที่สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือได้เริ่มวิกฤตก่อนที่จะถึงช่วงกำหนด 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM2.5 และ PM10 เกินค่ามาตรฐาน โดยล่าสุดวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐาน สถานีตรวจวัด ต.ช้างเผือกระบุค่า AQI อยู่ที่ 203 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.และที่ต.ศรีภูมิ 201 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการเตือนภัยระดับสีแดง โดยผวจ.เชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งระดมฉีดน้ำล้างถนนและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศอย่างเร่งด่วนนั้น

ทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 13 ก.พ.61 ว่า นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ได้ปรากฏฝุ่นขนาดเล็กเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น 2.5 เพิ่มขึ้นเกินกว่าค่ามาตรฐานเป็นอย่างมาก และดูเหมือนว่าแนวโน้มดังกล่าวก็จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ เป็นที่ชัดเจนว่าปริมาณฝุ่นเช่นนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพของชีวิตผู้คนอย่างรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

.           อย่างไรก็ตาม มาจนถึงกระทั่งปัจจุบันกลับไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้มีการดำเนินมาตรการใดๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน แม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คน แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีความตื่นตัวเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งที่ปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ในปริมาณที่ไม่น้อยไปกว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ

กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นแต่อย่างใด กรณีฝุ่นละอองที่เชียงใหม่มิใช่เป็นปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินสืบเนื่องมามากกว่าทศวรรษ แต่จะพบว่าหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค ไม่สามารถวางแผนจัดการกับความยุ่งยากดังกล่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

“ความไร้น้ำยาของราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับอำนาจของรัฐบาลส่วนกลางมากกว่าความต้องการ ความปรารถนาและชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น”

ต่อกรณีปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ทางศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้ .      ประการแรก หากสถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องประกาศให้หยุดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น การประกาศหยุดการเรียนการสอนไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องชีวิตของนักศึกษาเท่านั้น หากเป็นไปเพื่อกระตุ้นสังคมได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวนี้ที่ผู้คนในเชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่

.           ประการที่สอง หน่วยงานรัฐควรต้องมีการแจกจ่ายหน้ากากกันฝุ่นละอองให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องจากราคาของหน้ากากกันฝุ่นละอองโดยเฉพาะ N 95 ที่มีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งจะเป็นภาระสำหรับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก

.           ประการที่สาม หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบควรต้องเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวให้ชัดเจนว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ หากผู้ที่รับผิดชอบยังคงไม่แสดงท่าทีหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อปัญหาดังกล่าว ก็ขอเรียกร้องให้มีการโยกย้ายผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบออกจากตำแหน่งไป

.           สุดท้าย ประเด็นเรื่องฝุ่นละอองที่กำลังท่วมพื้นที่หลายแห่งในสังคมไทย ไม่ใช่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นปัญหาของรัฐราชการไทยที่จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงในอนาคตข้างหน้า ด้วยการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

.              ในขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม เติมรักให้อากาศและกิจกรรมพ่นละอองน้ำบนอาคารสูงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยภายในงานมีนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของหน่วยงานต่างๆ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำ ตรวจรถควันดำ  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ หลังจากนั้นผวจ.เชียงใหม่และนายกเทศมนตรีฯ จะพ่นละอองน้ำที่บริเวณศุลาภัยมอนเต้ สี่แยกศาลเด็ก ตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัล.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้