เชียงใหม่ร่วมปลูกไม้ยืนต้น 5 สายพันธ์ุในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เชียงใหม่ร่วมปลูกไม้ยืนต้น 5 สายพันธ์ุในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ นำพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นชนิดให้ดอกสวยงาม 3 สี รวม 5 สายพันธุ์ มาให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (6 พ.ค. 63) ที่ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวิสาขบูชา ประจำปี 2563 โดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชนกว่า 150 คน ร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทาง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกพื้นที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยได้นำพันธุ์กล้าไม้ จำนวนเกือบ 200 ต้น ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดให้ดอกสวยงาม จำนวน 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ต้นอินทนิลบก อินทนิลน้ำ และเสลา ซึ่งมีดอกไม้สีม่วง ต้นขี้เหล็กอเมริกา ให้ดอกไม้สีเหลือง และ ต้นแคแสด ให้ดอกไม้สีส้ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้