“เชียงใหม่ริมดอย” ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง

“เชียงใหม่ริมดอย” ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง

- in headline, เศรษฐกิจ

“เชียงใหม่ริมดอย” ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง และทุนหมุนเวียนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างโอกาสในอนาคต ย้ำเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากการรับงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 27 ปี มั่นใจขยายตัวพร้อมการเจริญเติบโตของประเทศ

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน) ) หรือ CRD จัดงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนที่สนใจจำนวนมาก

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดมานานกว่า 20 ปี มีผลงานมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง พร้อมสร้างโอกาสรับงานในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้บริษัทมีความพร้อมแล้วในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  2 ประเภท ได้แก่ งานรับเหมาก่อสร้างงานอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้วไป โดยบริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด และ รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub Station) งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิ้ลใต้ดิน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทจะเข้ารับงานโดยตรง หรือเข้ารับงานโดย กิจการร่วมค้า (“Joint Venture”) หรือกิจการค้าร่วม (“Joint Operation”) บริษัทที่ร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม

ขณะนี้บริษัทมีการให้บริการที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก  ภาคกลาง อาทิ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา และเลย ภาคใต้ อาทิ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ และสตูล เป็นต้น

ทางด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด  หรือ APM  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  หรือ CRD   เปิดเผยว่า  บริษัทได้ทำการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนของ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

โดย CRD เตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน CRD  มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว 175 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งภายหลังจากการเสนอขาย IPO แล้ว  บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท  

สำหรับบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน) หรือ CRD ดำเนินงานด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 27 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในการรับงานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ จนปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการรับงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท รวมถึงรับเหมาโครงการที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดมากขึ้น จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรเอกชนไปถึงหน่วยงานราชการ ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในการดำเนินงาน และโอกาสในการเติบโตของบริษัทที่ก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของประเทศ.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้