เชียงใหม่รักษาระดับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ทบ.นครเชียงใหม่ขอผู้มีจิตศรัทธาแจ้งประสานก่อนแจกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและจัดจนท.ดูแล

เชียงใหม่รักษาระดับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ทบ.นครเชียงใหม่ขอผู้มีจิตศรัทธาแจ้งประสานก่อนแจกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและจัดจนท.ดูแล

ผ่านมา 10 วันเชียงใหม่รักษาระดับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม ขณะที่ผู้ว่าฯสั่งอปท.เร่งสำรวจ อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมจัดรถนำส่งสิ่งของไปแจกจ่ายให้คนในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เผยหากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือจะแจกจ่ายเองขอให้ประสานงานเพื่อจัดจนท.มาดูแล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันการแออัด เบียดเสียดแย่งสิ่งของ ด้านรองผู้ว่าฯออกเยี่ยมด่านตรวจโควิดในอำเภอรอบนอก

นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว โดยมีผู้ป่วยที่ยังพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 15 ราย

ทางด้านนายสมชาย  เกตะมะ ผอ. กล่าวว่า ทางผวจ.เชียงใหม่ได้กำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน หรือหากมีความประสงค์มอบด้วยตัวเองท้องถิ่นจะจัดยานพาหนะไปมอบให้ยังครัวเรือน หรือหากมีจำนวนมากจะได้จัดสถานที่เป็นครั้งๆ ไป แต่ให้อยู่ใกล้ที่พักอาศัยผู้ได้รับผลกระทบและรองรับประชาชนที่มารอรับการบริจาคได้จุดละไม่เกิน 100 คนเพื่อที่จะได้จัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

ขณะที่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า หากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคของให้กับประชาชนในชุมชนให้แจ้งเทศบาลฯซึ่งจะไปรับสิ่งของบริจาคแล้วนำไปแจกให้ประชาชน หรือหากอยากไปแจกด้วยตนเอง เทศบาลฯจะพาไปยังจุดที่ชุมชนอยู่เพื่อกระจายสิ่งของได้อย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน และในกรณีที่ไม่อยากเดินทางไกล หรือจัดจุดที่หน้าร้าน ขอให้ประสานเทศบาลฯเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแต่ทั้งนี้ขอให้แจ้งจำนวนที่ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการได้รับทราบ เพื่อที่จะได้พอดีกับจำนวนสิ่งของที่จะบริจาคด้วยโดยผู้ที่จะบริจาคสิ่งของให้ประสานติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  088-2671325, 089-9518557, 063-6619951

เช้าวันนี้ (18 เม.ย.63) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจบูรณาการร่วมคัดกรองการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณหน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทาง จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทักทายให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ และกำชับให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น บันทึกข้อมูลผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่โดยละเอียด เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมโรคได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ จนท.ประจำด่านตรวจฯเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรวม 6 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจฯ บริเวณด้านหน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย, จุดตรวจฯ ต.แม่สาว อ.แม่อาย, จุดตรวจฯ บริเวณด้านหน้า อบต.เวียง อ.ฝาง จุดตรวจฯ ต,ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ, จุดตรวจบ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว และ จุดตรวจฯ แก่งปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้