เชียงใหม่ปรับมาตรการรับมือสายพันธ์ุโอไมครอนในผู้เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ให้เข้มข้นขึ้น

เชียงใหม่ปรับมาตรการรับมือสายพันธ์ุโอไมครอนในผู้เดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ให้เข้มข้นขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้มข้นขึ้น พร้อมเพิ่มจุดตรวจ ATK และจุดบริการฉีดวัคซีนในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์เป็นสิ่งที่น่ากังวล โดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอไมครอน” แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ “โอไมครอน” แต่เนื่องจากมีการเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศ โดยขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ “โอไมครอน” แล้ว 63 ราย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณายกระดับและปรับมาตรการในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้เข้มข้นขึ้น โดยให้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการก่อน เมื่อพบว่าปลอดเชื้อ จึงจะอนุญาตให้เดินทางต่อได้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้มข้นขึ้น โดยในวันนี้(21 ธันวาคม 2564) ได้ตั้งจุดตรวจ ATK และจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ผู้เดินทางในการเข้าถึงการตรวจ ATK เข้าถึงวัคซีน อีกทั้งจะมีการตั้งจุดในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีรถไฟเชียงใหม่ การดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้บางคนเกิดความไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทาง แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เพราะแม้ผ่านระบบคัดกรองจากประเทศต้นทาง ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่พบเชื้อ

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ สามารถฉีดได้ 88.52% (จากจำนวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งถือได้ว่าช่วยลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย ไม่ให้ป่วยหนัก และเสียชีวิตได้ และได้เร่งรณรงค์ฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับผู้ที่ครบระยะเวลาการฉีด เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

นายแพทย์จตุชัย เน้นย้ำ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ยังคงดำเนินชีวิตภายใต้ มาตรการการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่างทางสังคม เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และหากสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ สามารถตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทุกแห่ง.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้