เชียงใหม่ประชุมผู้ประกอบการ 6 กลุ่มแจงมาตรการเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องปฏิบัติเพื่อผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมได้

เชียงใหม่ประชุมผู้ประกอบการ 6 กลุ่มแจงมาตรการเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องปฏิบัติเพื่อผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมได้

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมแจงมาตรการเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการที่ศบค.กำหนด แจงผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม และจัดตามมาตรการเพิ่มเติมของจังหวัดด้วย โดยจะมีคณะกรรมการออกตรวจสอบทั้ง 25 อำเภอ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอง แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประชุมชี้แจงให้กับเจ้าของร้าน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม และกิจการที่เข้าเงื่อนไข 6 ประเภทที่จะมีการผ่อนปรนตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรน เพื่อวางมาตรการในการเปิดกิจการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรม 6 กลุ่มประเภทให้กลับมาดำเนินกิจกรรมได้ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดนั้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะยึดตามที่ส่วนกลางกำหนดเป็นหลักซึ่งทางพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้ว

“แนวทางการปฏิบัติคือ ถ้าจังหวัดออกระเบียบเข้มกว่าที่ส่วนกลางกำหนดสามารถทำได้ แต่จังหวัดจะต้องรับผิดชอบเองหากเกิดการแพร่ระบาดอีก แต่ถ้ามาตรการของจังหวัดที่ออกมาเบากว่าก็จะต้องปรับให้เป็นไปตามที่ส่วนกลางกำหนด ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง 6 กลุ่มมาประชุมด่วนเพื่อเสนอแนวทางของตัวเองในแต่ละประเภทกิจการ แล้วนำข้อเสนอ ข้อสรุปทั้งหมดส่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนและวันเสาร์ที่ 2 พ.ค.นี้ทางบอร์ดก็จะประชุมเพื่อยกร่างก่อนจะประกาศออกมา”รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวชี้แจง

สำหรับมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการกลุ่มแรกคือ ร้านจำหน่ายอาหาร ที่ให้เปิดคือร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่มขนมหวาน ไอศกรีม(นอกห้าง) โดยสถานที่ที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น, ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะแขกผู้มาพักและในบริเวณท่าอากาศยานและในโรงพยาบาล

ซึ่งมาตรการควบคุมหลัก ที่เป็นมาตรการเพิ่มเติมของจังหวัดเชียงใหม่คือ1.จัดฉากกั้นบนโต๊ะอาหารระหว่างลูกค้า สำหรับร้นอาหารที่มีพื้นที่จำกัด 2.จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี 3.มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 4.จำกัดทางเข้าออกของร้านและตั้งจุดคัดกรอง 5.การคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกคน เป็นต้น.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

 

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้