เชียงใหม่ซักซ้อมรับ “ลุงตู่”และคณะมาปลูกป่าป้องกันไฟป่า

เชียงใหม่ซักซ้อมรับ “ลุงตู่”และคณะมาปลูกป่าป้องกันไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ประชุม เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีและคณะมาเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 24 กรกฎาคม นี้

วันนี้ (17 ก.ค. 63) เวลา 15.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ที่จะจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น โดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

โดยกำหนดการในเบื้องต้น เวลา 08.45 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะเดินทางถึงบริเวณงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ชมวิดีทัศน์สรุปแนวทางการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ประธานในพิธี ขึ้นบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะ ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดพิธี และมอบนโยบายการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บริหารระดับสูง และผู้ร่วมงาน

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม นี้ และประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และกำชับให้ทางสาธารณสุขจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานในทุกทางเข้างานอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้