เชียงใหม่ฉีดวัคซีนนักเรียนได้แล้วกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีด

เชียงใหม่ฉีดวัคซีนนักเรียนได้แล้วกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีด

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ว่า ขณะนี้สามารถฉีดไปได้แล้วกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดทั้งหมดในรอบแรก โดยไม่พบผลข้างเคียงแต่อย่างใด ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะขอฉีดวัคซีน สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนต้นสังกัด

นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ในสถานศึกษาทั้งหมด 138,623 คน โดยมีนักเรียนที่แจ้งความจำนง ต้องการฉีดวัคซีน จำนวน 94,747 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่สามารถฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียนไปได้แล้ว 94,151 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4 ของจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดทั้งหมด ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 58,944 คน คิดเป็นร้อยละ 62.21 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดเพิ่มเติมอีก 15,013 คน

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ฉีดได้ที่โรงเรียน สถาบันการศึกษาของตนเอง ส่วนนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือ Home School ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ ขอทราบรายละเอียดการขอฉีดวัคซีนได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-218599 ต่อ 22 เพื่อรวบรวมรายชื่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรวัคซีนและดำเนินการฉีดต่อไป.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้