เชียงใหม่จัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ “เยือนถิ่นล้านนายลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”7-16 ก.ย.นี้

เชียงใหม่จัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ “เยือนถิ่นล้านนายลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”7-16 ก.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการบูรณาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล และโครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน รวมทั้งเพื่อสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน เพื่อยกระดับการพัฒนาการค้า การลงทุน การบริการ นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
สำหรับ งาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กันยายน 2561 รวม 10 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.) การจัดนิทรรศการ/การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าว โดยแบ่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , ส่วนที่ 2 โซน Unseen Lanna 2018 และส่วนที่ 3 โซนตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ , 2.) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPระดับ 3 – 5 ดาว จากทั่วประเทศ กว่า 580 บูธ , 3.) การออกบูธ จัดแสดง และจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ , 4.) การแสดงของศิลปิน/นักร้องชื่อดัง และการแสดงพื้นบ้านจากหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ , 5.) การจัดกิจกรรมโซนอาหารชวนชิม ซึ่งมาจากผู้ประกอบอาหารชวนชิมทุกภาคของประเทศ และ 6.) การจับสลากมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานทุกวัน และจับรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของงาน
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมงานและอุดหนุนสินค้า OTOP สินค้าชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งเงินเหล่านี้จะกลับคืนไปสู่ชุมชน ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้