เชียงใหม่จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลือง

เชียงใหม่จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลือง

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลือง ประดับธงตราสัญญลักษณ์ ผู้ว่าฯแจง 3 โครงการกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเลือกถนนราชพฤกษ์ สวนสาธารณะกลางเมืองเชียงใหม่และคลองแม่ข่าต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนน 1 สวนสาธารณะและ 1 คูคลองเฉลิมพระเกียรติฯ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 โดยในวันที่ 4 พ.ค.62 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในโอกาสหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีขอให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองหรือเครื่องแบบจิตอาสา

สำหรับวันที่ 5 พ.ค.62 กิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะถ่ายทอดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มในเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

ในวันที่ 6 พ.ค.62 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นพิธีเปิดกครวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยซึ่งถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุฑูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า งานครั้งนี้เป็นงานสำคัญของปวงชนชาวไทย รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและหากประชาชนจะมาร่วมในพิธีและกิจกรรมในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้สวมสื้อเหลืองมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ที่อาคารบ้านเรือนพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย

นายศุภชัย ยังกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากกิจกรรมที่รัฐบาลจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯแล้ว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มี 3 โครงการที่จัดขึ้นเช่นเดียวกัน โครงการแรกคือ 1 อำเภอ 1 ถนน โดยวัตถุประสงค์คืออยากให้ทุกอำเภอมีถนนที่สวยงาม เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานต้นรวงผึ้งให้จังหวัด 1 ต้น และกำหนดให้ปลูกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกถนนราชพฤกษ์เป็นถนนประจำจังหวัด ซึ่งถนนราชพฤกษ์จะเริ่มจากถนนที่เชื่อมกับถนนเส้นทางเลียบคลองชลประทานเชียงใหม่-หางดง เข้าไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปลูกและตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานด้วย

โครงการต่อมาคือโครงการ 1 สวนสาธารณะ 1 อำเภอ โดยให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ถ้าหากไม่ทันก็ขอให้สวนหย่อมตามชุมชนเมืองก็ได้ แต่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกที่สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 หรือป่าไม้เขตเดิม ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลี เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ นอกจากนั้นได้ประสานให้สำนักทางหลวงที่ 1 ปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตไปถึงสนามบินเชียงใหม่ให้สวยงาม เพราะเป็นถนนที่เป็นทางเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับอีกโครงการคือโครงการ 1 คูคลอง 1 อำเภอ โดยมอบให้อำเภอและท้องถิ่นไปดำเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สะอาด เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคสำหรับประชาชน โดยในสว่นของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้คลองแม่ข่าเป็นพื้นที่ดำเนินการในระยะทาง 30 กิโลเมตรที่คลองแม่ข่าไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังมีการปล่อยน้ำเสียลงคู คลอง แต่ทั้งนี้ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งทั้ง 3 โครงการที่กล่าวมาเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลกำหนดให้ทางจังหวัดจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้