เชิญชวนร่วมสัมผัสวิถีชุมชนต้นแบบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ภายในงาน Lanna Expo 2018

เชิญชวนร่วมสัมผัสวิถีชุมชนต้นแบบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ภายในงาน Lanna Expo 2018

เชิญชวนร่วมสัมผัสวิถีชุมชนต้นแบบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 22 มิ.ย.61ที่เวทีงานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ในงาน Lanna Expo 2018 นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กําหนด แนวทางนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว ในเรื่องการเร่ง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว โดยการเชื่อมโยง กับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการปรับตัวหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภายในงาน จะมีการจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรี สุพรรณ” ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีนิทรรศการและการแสดงที่ย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านนา แหล่งผลิต เครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้เลือกชมและอุดหนุนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จากร้านค้ากว่า 40 ร้านค้าและนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา “วัดศรีสุพรรณ” การแสดง ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สำหรับ“งานท่องเที่ยววิถีชุมชนชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ” จัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม ที่บริเวณ Hall 3 โซนท่องเที่ยว ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้