เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ ฯ

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ ฯ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ ฯ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
เมื่อค่ำวานนี้ ( 12 พฤศจิกายน 2566 ) ดร.ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา พร้อม นำพระNarandawamsa หรือ พระหน่อคำ วัดสุวรรณาราม พร้อมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นคณะถ่ายทำการบูชาพระรัตนตรัยตามวิถีพุทธ และพระคาถาบารมี 30 ทัศ เข้ากราบนมัสการพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำคลิปการบูชาพระรัตนตรัยตามวิถีพุทธภาษาไทย เตรียมมอบให้คณะธรรมทูตในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ข่วงพระเจ้า ล้านนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ในการนำชุดเผยแพร่ ประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย ไปมอบให้กับวัดในประเทศต่างๆ ตามขั้นตอนของการเสนอขอตามเงื่อนไข ทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคม 2569 จะต้องยกร่างฉบับสมบูรณ์ยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก เพื่อให้พิจารณาประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และจะได้ร่วมจัดพิธีการเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัยในปี พ.ศ. 2571
ในการนี้พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบปัจจัย จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนประกอบหนุนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านทางมูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งเป็นองค์ถ่ายทอดบทสวดการบูชาคุณพระรัตนตรัย และคาถาบารมี 30 ทัศ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ท่าน เป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้