“เจริญฤทธิ์ ”ปฏิบัติภารกิจแรกหลังรับตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมพบปะและมอบแนวทางทำงานให้หน.ส่วนฯ

“เจริญฤทธิ์ ”ปฏิบัติภารกิจแรกหลังรับตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมพบปะและมอบแนวทางทำงานให้หน.ส่วนฯ

“เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์”ปฏิบัติภารกิจแรกประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.4 พร้อมพบปะและมอบแนวทางทำงานให้หน.ส่วนราชการในพื้นที่ วอนทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการและทำงานตามกลไกปกติ ยันมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯและหน.ส่วนเต็มที่ โดยจะขอลงพื้นที่พบปะประชาชน

เมื่อเช้าวันนี้ (1 ต.ค.62) ที่ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นภารกิจแรกของการมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 และเสด็จเสวยราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2394 พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งด้านกฎหมาย ด้านวรรณคดีพุทธศาสนา ด้านพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และด้านการศึกษาศิลปวิทยา พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้า 2 ปีว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทย ที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้พระองค์ทรงได้รับยอกย่องในพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่วนด้านโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “เศษพระจอมเกล้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย” ด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการทำงานนั้น ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ทำงานอย่างเต็มที่ ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ และในการทำงานขอให้เป็นไปตามกลไกปกติ โดยขอให้ทุกคนใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเกียรติประวัติไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ งานทุกงานมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนเต็มที่  โดยตนจะคอยติดตามงาน และจะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างความสุขและความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชน

ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่ง            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วัน เดือน ปีเกิด  ๙ ตุลาคม  ๒๕๐๓

คู่สมรส นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี        ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท        พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการรับราชการ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗     นักการช่าง ๓ กรมประมวลข่าวกลาง

๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗     ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙             เจ้าพนักงานปกครอง ๔ สำนักการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

๒๑ มกราคม ๒๕๓๔      ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน            อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

๒ มกราคม ๒๕๔๔        จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๒๑ มกราคม ๒๕๔๕      ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๑ ตุลาคม ๒๕๔๕          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

๗ ธันวาคม ๒๕๕๒        ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔        ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗        รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙      ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา

ท.ม.๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

ท.ช.๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้