เขื่อนแม่กวงฯ จัดสรรให้นาปรังได้ 25,000 ไร่ วางแผนส่ง 9 รอบเวร สิ้นสุดพฤษภาคม 67 

เขื่อนแม่กวงฯ จัดสรรให้นาปรังได้ 25,000 ไร่ วางแผนส่ง 9 รอบเวร สิ้นสุดพฤษภาคม 67 

เขื่อนแม่กวงฯ จัดสรรให้นาปรังได้ 25,000 ไร่ วางแผนส่ง 9 รอบเวร สิ้นสุดพฤษภาคม 67

นายอัธยา อรรณพเพชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 203 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 77% ของความจุ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วปริมาณน้ำน้อยกว่าราว 47 ล้าน ลบ.ม.การใช้น้ำในฤดูแล้งของปี 66/67 จากการประชุมคณะกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำของเขื่อนแม่กวงฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้ตกลงร่วมกันว่า จะมีการส่งน้ำให้กับการทำนาปรังประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. สำหรับการอุปโภคบริโภคอีก 10 ล้าน ลบ.ม. อีกส่วนกันไว้เผื่อการระเหย โดยประเมินว่าปริมาณน้ำหลังจากการบริหารในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงฯ ราว 120 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสำรองไว้สำหรับการทำนาปีในปี 2567

นายอัธยาฯ กล่าวอีกว่า จากการประชุมความร่วมมือของ JMC แล้ว ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอต่างๆ ที่ใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ จากนั้นก็จะประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนการใช้น้ำร่วมกัน ส่วนการทำนาปรัง เนื่องจากราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีทำให้เกษตรกรแสดงความประสงค์จะทำนาปรัง ซึ่งจะมีพื้นที่บางส่วนสามารถทำนาปรังได้บริเวณท้ายเขื่อนราว 25,000 ไร่

“ปีที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงมีน้ำราว 96% สามารถทำข้าวนาปรังได้ 62,000 ไร่ ปีนี้ราคาข้าวเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรัง แต่ปริมาณน้ำที่มีน้อยกว่าปีที่แล้วก็จะส่งให้เฉพาะช่วงท้ายเขื่อนเท่านั้น และมีการตกลงกันว่าจะทำนาพร้อมๆ กัน โดยวางแผนการส่งน้ำไว้ทั้งสิ้น 9 รอบ สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยมีแผนจะวางรอบให้ครอบช่วงสงกรานต์ด้วย ฉะนั้นช่วงสงกรานต์ปี 67 ก็จะเป็นการใช้น้ำร่วมกันส่งน้ำเพื่อสงกรานต์ด้วย ส่งเพื่อนาปรังด้วย และรักษาระบบนิเวศไปพร้อมกัน เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า น้ำก้อนหนึ่งใช้ในหลายๆ กิจกรรม” นายอัธยาฯ กล่าว.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้