เขื่อนแม่กวงน้ำเหลือแค่17%เหตุฝนทิ้งช่วงเร่งชี้แจงชาวนา 5 อำเภอ

เขื่อนแม่กวงน้ำเหลือแค่17%เหตุฝนทิ้งช่วงเร่งชี้แจงชาวนา 5 อำเภอ

เขื่อนแม่กวงฯน้ำเหลือเพียง 17% เหตุฝนทิ้งช่วงนานและน้ำไหลเข้าอ่างน้อย ขณะที่ชาวนาทำนาปีกว่า 1.2 แสนไร่ กัดฟันปล่อยน้ำให้รอบ 2 พร้อมเดินสายแจง 5 อำเภอให้รับทราบสถานการณ์

วันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด โครงการจัดสรรน้ำและบำรุงแม่กวง ร่วมกับ อ.ดอยสะเก็ด จัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน  โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการฯแม่กวง ,นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด, นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ,ผู้แทน อปท. ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใช้น้ำ รวมประมาณ 170 คน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงฯซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17% แม้ว่าจะมีการส่งน้ำเพื่อทำนาปีในรอบที่ 1 ไปแล้ว ดังนี้
2.1 เขื่อนหลัก เริ่ม 3-16 ก.ค.62
2.2 เขื่อนฝั่งซ้าย เริ่ม 5-19 ก.ค.62
2.3 เขื่อนฝั่งขวา เริ่ม 12-25 ก.ค.62
ทั้งนี้พื้นที่นาปีมีทั้งหมด 120,000 ไร่ โดยขณะนี้มีการทำนาปีไปแล้ว 25,000 ไร่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณฝนในพื้นที่มีน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 44 % ทำให้น้ำไหลลงเขื่อนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 55 %
นายเจนศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปี
ส่วนการทำนาปีให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริม  การทำนาปีขอความร่วมมือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกขอชะลอไปก่อน เมื่อฝนตกค่อยเริ่มลงมือปลูกต่อไป
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำเหลือน้อยการส่งน้ำรอบ 2 เกษตรกรยังมีความต้องการ  ที่ประชุมตัดสินใจที่จะขอส่งน้ำในรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 โดยถ้าหากมีฝนตกในพื้นที่ให้หยุดส่งน้ำได้ โดยจะจัดให้มีการประชุมในพื้นที่จนครบทั้ง 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ ดอยสะเก็ด (วันนี้) สันกำแพง(23 ก.ค.) สันทราย(2 ส.ค.) บ้านธิ ลำพูน(24 ก.ค.) เมืองลำพูน(26 ก.ค.)
ทั้งนี่คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานจะนัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาในภาพรวมการส่งน้ำรอบ 2 อีกครั้งหนึ่งวันที่ 26 ก.ค.62 โดยมอบหมายให้นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หน.ฝ่ายส่งน้ำฯที่2 ดูแลพื้นที่ดอยสะเก็ด ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ ฝน พร้อมแนวโน้มสถานการณ์รายวัน ให้ผู้นำชุมชน(กำนัน ผญบ.) ในไลน์กลุ่มผู้นำ อ.ดอยสะเก็ดทุกเช้าเวลา 09:00 น
นอกจากนั้นโครงการฯแม่กวง สรุปข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ ฝน พร้อมแนวโน้มสถานการณ์รายสัปดาห์ให้ อปท. ทั้ง 33 แห่งทราบ.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้