เชียงใหม่ยกระดับ เตรียมตั้งด่านตรวจทางถนนควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANA และกักตัว

เชียงใหม่ยกระดับ เตรียมตั้งด่านตรวจทางถนนควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANA และกักตัว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับป้องกันโรค เตรียมตั้งด่านตรวจทางถนนควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANA ทุกคน ส่วน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม เข้ามาต้อง Swab และกักตัว พร้อมเปิดกองร้อยอาสารักษาดินแดนให้เป็นที่กักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดการสัมผัสในครอบครัว

วันนี้ (27 มิ.ย. 2564) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,155 ราย รักษาหายแล้ว 4,091 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 38 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 32 ราย โรงพยาบาลเอกชน 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 21 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 15 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 1 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย

การตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 506 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ ซึ่งในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบในลักษณะเช่นนี้แทบทุกวัน สลับกับการติดเชื้อด้วยการสัมผัสในสถานที่ทำงาน ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะการสัมผัสในครอบครัวจะพบมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตนเองอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องแยกห้องนอน ห้องน้ำ รับประทานอาหารคนเดียว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อให้คนในครอบครัวปลอดภัย

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ขณะนี้สุ่มตรวจไปแล้ว 2 อำเภอ 18 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยวันนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์บริษัทขนส่งสินค้าอำเภอสารภี ไม่พบผู้ติดเชื้อมา 28 วันแล้ว แต่ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 2 คลัสเตอร์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 2 คลัสเตอร์

สำหรับการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ ศบค. จะได้เพิ่มเป็น 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จะต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA เพื่อให้ทีมโควิดหมู่บ้านติดตามตัวและกักตัวที่บ้าน ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 19,077 คน ติดตามตัวได้ 17,270 คน คิดเป็นร้อยละ 90.53 อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีผู้ไม่สแกน CM-CHANA แต่ทีมโควิดหมู่บ้านสามารถติดตามตัวได้ 15 ราย จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาและผู้ให้ที่พักอาศัย สแกน CM-CHANA อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 รายวันนี้ เป็นชายไทย อายุ 36 ปี รหัส CM 4238 เป็นครูสอนดนตรีและอาจารย์พิเศษ มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสันทราย วันที่ 15 มิถุนายน เล่นรถบังคับวิทยุที่ลานชั้น 2 ตลาดศิริวัฒนา วันที่ 17 มิถุนายน สอนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 18 มิถุนายน เล่น Surf Skate ที่ลานห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา วันที่ 19 มิถุนายน สอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีจิตรลดา ไปเล่นรถบังคับและเริ่มมีอาการไข้ตอนกลางคืน วันที่ 20-22 มิถุนายน กักตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 23 มิถุนายน ไปตรวจที่คลินิกแถวหนองหอย วันที่ 24-25 มิถุนายน กักตัวที่บ้านแต่อาการยังไม่ดีขึ้น วันที่ 26 มิถุนายน จึงเข้ารับการตรวจและพบเชื้อ โดยจำนวนผู้สัมผัสขณะนี้มี 22 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย ผลเป็นบวก ซึ่งจะรายงานยอดในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 64) ส่วนผู้สัมผัสในชุมชน 12 ราย นักเรียนในโรงเรียนดนตรี 7 ราย อยู่ระหว่างการติดตามตัว และเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมรถวิทยุบังคับ 5 ราย กำลังเข้ารับการตรวจ ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ อยู่ระหว่างการสอบสวน ขณะที่ผู้เสี่ยงต่ำ 9 ราย คือครูในโรงเรียนสอนดนตรี กำลังแจ้งให้เข้ารับการตรวจ หากทั้งหมดผลเป็นลบก็จะต้องกักตนเองอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่เล่น Surf Skate เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อยืนยันว่าเล่นคนเดียว ไม่ได้สัมผัสกับใคร

ด้านคลัสเตอร์ผู้ที่เดินทางมาจากงานแต่งงานที่จังหวัดสตูลนั้น ทั้งหมดรวมเจ้าบ่าว 7 คน ได้เดินทางกลับมาเชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน จำนวน 6 คน โดย 2 คน พบจากการเข้ามาตรวจเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน กักตัวเองที่บ้านแถวหนองป่าครั่ง และแพร่เชื้อสู่ผู้สัมผัสในครอบครัวอีก 4 ราย ส่วนอีก 4 ราย ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง ตรวจพบเมื่อวานนี้เช่นกัน รวมคลัสเตอร์นี้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 10 ราย แต่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 72 ราย ทั้งหมดกำลังทยอยเข้ารับการตรวจ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำกลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่นั่ง 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลังของผู้ติดเชื้อ ในสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ104 สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 12.30-13.40 น. จำนวน 24 ราย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้โทรศัพท์ประสานให้เข้ารับการตรวจตามวัน เวลาที่นัดหมาย ส่วนแถวที่นั่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากเป้าหมายชาวเชียงใหม่ 1,200,000 คน มีผู้ประสงค์ฉีดแล้ว 834,906 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ฉีดไปแล้ว 125,584 คน ทั้งนี้จะเป็นการฉีดให้กับผู้ที่จองคิวหมอพร้อมก่อนในเดือนมิถุนายน ส่วนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป จะเริ่มทยอยฉีดให้กับผู้ที่จองคิวผ่านเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง และจองผ่านหน่วยงาน ตามลำดับ

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้มีมติเพิ่มด่านตรวจทางถนนที่ด่านอำเภอสารภี และด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีการตรวจที่สนามบิน สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องสแกนและกรอกข้อมูลใน CM-CHANA ก่อนออกจากจังหวัดต้นทาง และให้นำมาแสดงที่ด่านตรวจ แต่หากยังไม่ลงทะเบียน จะมีการแจกแบบฟอร์ม CM-CHANA ให้กรอกที่ด่านแรกอำเภอสารภี แล้วนำไปยื่นที่ด่านที่สอง ด่านดอนจั่น อำเภอเมือง ทั้งนี้ให้เข้าตรวจหาเชื้อ (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องกักตัว แต่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ยกเว้นหากมีอาการ

กรณีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการ Home Quarantine อยู่ในสถานที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน กรณีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัว (ALQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถใช้สถานที่กักกันทางเลือกซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม BP City โรงแรม เมาเท่นครีก โรงแรม ชาลา No.6 โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงแรมกลุ่มล่ามช้าง แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะได้ออกเป็นประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย. 64)

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้