เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ห่วงภัยแล้ง กำชับวางแผนผลิต-ใช้น้ำในการเพาะปลูก

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ห่วงภัยแล้ง กำชับวางแผนผลิต-ใช้น้ำในการเพาะปลูก

เชียงใหม่ / เกษตรจังหวัดห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง หวั่นกระทบต่อพืชผล กำชับแต่ละพื้นที่วางแผนการผลิต-การใช้น้ำ พร้อมลงพื้นที่ อ.อมก๋อย ติดตามอย่างใกล้ชิด พบชาวสวนลำไยปรับตัวเตรียมรับมือเต็มที่ ทั้งแบ่งรอบการให้น้ำ-ตัดแต่งกิ่ง-คลุมโคนต้น ลดการสูญเสียความชื้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ อ.ดอยเต่า ท่ามกลางสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยแล้งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะไม้ผลยืนต้นในหลายพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ แต่พบว่าเกษตรกรบางราย มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพเช่น สวนลำไยนอกฤดู ของนางจริยยา ธิยานันท์ บริเวณหมู่ 4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า ที่มีพื้นที่กว่า 32 ไร่ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลำไยนอกฤดู  โดยมีการแบ่งรอบการให้น้ำภายในแปลง ออกเป็นบล๊อค เพื่อให้ต้นลำไยได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  ผ่านระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ จากน้ำที่ได้จากบ่อบาดาลน้ำลึก   ขณะเดียวกันยังมีการตัดแต่งกิ่ง และการคลุมโคนต้น เพื่อลดการสูญเสียความชื้นภายในดินอีกด้วย     ด้านนางละออ  ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า พื้นที่ปลูกลำไยของอำเภอดอยเต่า ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ มีทั้งหมด 32,924 ไร่  และเกษตรกรได้ทำลำไยทั้งแบบในฤดู และนอกฤดู  ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของเกษตรจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ออกให้คำแนะนำ ขั้นตอนและวิธีในการดูแลรักษาพืชผลเมื่อเข้าสู่ภาวะแห้งแล้ง ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ได้กำชับให้เกษตรอำเภอ วางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำ ร่วมกับเกษตรกร  และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด   เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้