เกษตรกรบางพื้นที่ยังฝืนปลูกข้าวนาปรัง อ้างจะหาแหล่งน้ำต้นทุนเองแม้เขื่อนแม่กวงฯจะไม่ปล่อยน้ำในฤดูแล้ง

เกษตรกรบางพื้นที่ยังฝืนปลูกข้าวนาปรัง อ้างจะหาแหล่งน้ำต้นทุนเองแม้เขื่อนแม่กวงฯจะไม่ปล่อยน้ำในฤดูแล้ง

ผอ.โครงการส่งน้ำฯแม่กวงพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้ง พบเกษตรกรบางพื้นที่ยังฝืนมติปลูกข้าวนาปรัง อ้างจะหาแหล่งน้ำตนทุนเอง

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้งนี้ พื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด และ สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจง ประชุมทำความเข้าใจให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้มีมติร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผลกระทบน้อยที่สุด

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวอีกว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ทราบว่ายังมีบางพื้นที่ที่เกษตรกร ยังมีการทำการเกษตรฤดูแล้งอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และรับทราบถึงแผนการบริหารจัดการน้ำดี โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนของตนเอง เช่น สระเก็บน้ำ บ่อดิน หรือบ่อตอกน้ำตื้นในการดำเนินการ อีกมั้งมีการสอบถามถึงผลผลิตของข้าวนาปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงในตอนเริ่มต้นฤดูกาลส่งผลกระทบให้กับผลผลิตบ้างหรือไม่ ปรากฏว่า หลังจากมีการร่วมมือกันบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราทำให้แก้ไขสถานการณ์ ปรับแก้การบริหารจัดการ สามารถป่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาได้โดยไม่มีผลกระทบกับผลผลิตแต่อย่างใด.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้