อุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง-แม่กวงอืด 2 ปีกว่างานคืบไม่ถึง 35% รอครม.ใหม่เคาะขอใช้พื้นที่อุทยานฯ

อุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง-แม่กวงอืด 2 ปีกว่างานคืบไม่ถึง 35% รอครม.ใหม่เคาะขอใช้พื้นที่อุทยานฯ

ก่อสร้างอุโมงค์แม่แตง-แม่งัด-แม่กวงอุปสรรคเพียบ สร้างมากว่า 2 ปีผลงานรวมช้ากว่าแผนงานกว่า 27% เจอทั้งโพรงถ้ำขนาดใหญ่ น้ำใต้ดินท่วมหัวเจาะพัง ขณะที่พื้นที่ก่อสร้างในเขตอุทยานฯต้องรอ ครม.ใหม่เคาะการเพิกถอนก่อนถึงจะทำงานได้

นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หรือโครงการอุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ว่า ปัจจุบันผลงานในภาพรวมทั้งโครงการอยู่ที่ 34.985 % ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 27.428  ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือ พื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ยังอยู่ในกระบวนการเพิกถอนเพื่อขอใช้ ซึ่งต้องรอ ครม. ชุดใหม่พิจารณา

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแนวอุโมงค์ที่เกินความคาดหมายเนื่องจากการขุดเจาะอุโมงค์ช่วงหนึ่งพบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 40 เมตร ลึก 50 เมตร สูง 20 เมตร ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดส่งขั้นตอนวิธีการวางแผนงานและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องโพรงถ้ำ ให้กับบริษัทที่ปรึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา รวมทั้งอุปสรรคจากน้ำใต้ดินที่ไหลเข้าท่วมหัวเจาะ TBM ทางผู้รับจ้างได้ทำการอัดฉีดน้ำปูนเข้าไปเพื่อป้องกันปัญหาน้ำใต้ดิน พร้อมกับทำการซ่อมแซมหัวเจาะ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรในการซ่อมแซมกระทั่งแล้วเสร็จ และทดสอบระบบการทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จึงต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะเร่งรัดการทำงาน

ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 2 สัญญา ในช่วงอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 บริษัท ไร้ท์ทั้นเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ใช้วิธีการเจาะและระเบิด และใช้หัวเจาะ TBM มีผลงานก่อสร้างสะสมประมาณร้อยละ 40.71 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.317 ส่วนสัญญาที่ 2 มี บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ใช้วิธีการขุดเจาะและระเบิด (D&B) และใช้หัวเจาะ TMB มีผลงานก่อสร้างสะสมประมาณร้อยละ 15.995 ช้ากว่าแผนอยู่ 60.556 %

สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง มี 2 สัญญาๆ แรก มี บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างใช้วิธีการเจาะและระเบิด (D&B)ผลงานก่อสร้างสะสม 19.39 % ช้ากว่าแผน 47.145% ช่วงนี้งานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนสัญญาที่ 2 มี บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง มีผลงานก่อสร้างสะสม 68.407% ช้ากว่าแผน 7.631%

ในส่วนของความคืบหน้าโครงการท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ซึ่งเป็นโครงการนำน้ำส่วนเกินไปเก็บไว้ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลกลับคืนสู่คลองส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงผ่านท่อเหล็กเหนียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 22 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการขุดวางท่อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้สามารถดำเนินการวางท่อเหล็กเหนียวได้รวม 4.67 กิโลเมตร หรือ 21.19%

ทั้งนี้ล่าสุด นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมคณะ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดูงานพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และนายเชษฐพันธุ์ โล่ห์คำ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการสอบถามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างตามโครงการด้วย.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้