อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดทดสอบระบบเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดการท่องเที่ยว 1 ส.ค.นี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดทดสอบระบบเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดการท่องเที่ยว 1 ส.ค.นี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทดสอบระบบเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดการท่องเที่ยว หลังปิดให้บริการมานานกว่า 4 เดือนตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของรัฐบาล ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา และจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานอีกครั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้
ที่ด่านตรวจจุดที่ 1 ทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นำนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรมทดสอบระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้มีความพร้อมให้บริการในรูปแบบ New Normalหลังจากปิดการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน และจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานอีกครั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบการตรวจคัดกรอง และการป้องกันการแพร่เชื้อโควิท-19 ในด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการทดสอบนี้หากมีอุปสรรคปัญหาใดๆ จะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ที่สุดและปลอดภัยที่สุด
ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดคืแ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา, ต้องมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้าภายในอุทยาน, ต้องควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว จัดพื้นที่รอคิว และต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการ Social Distancing, นักท่องเที่ยว ต้องลงทะเบียนเข้า – ออก พื้นที่โดยใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสมด้วย โดยมีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีความพร้อม ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้การท่องเที่ยวของทุกท่าน มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขตามแบบฉบับ เที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ล่าสุดในวันที่ 1 สิงหาคม มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้ว 649 คน ซึ่งมีการกำหนดว่าในช่วงเวลาเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ไม่เกิน1,310 คน และคาดว่าในวันแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
สำหรับอุทยานแห่งชาติตอยอินทนนท์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีป่าไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ผืนป่าแแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของประชาชนในอำเภอจอมทองได้ใช้ประโยชน์ ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 900,000 คน โดยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ผืนป่าของดอยอินทนนท์มีความเขียวขจี มีทะเลหมอกที่สวยงาม ประกอบกับป็นช่วงเวลาที่นาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง และบ้านป่าบงเปียงมีความสวยงามโดดเด่น พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เชื่อได้ว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะเป็นการกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษกิในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้