อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม พร้อมแนะนำบริการนวัตกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมธุรกิจครบวงจร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม พร้อมแนะนำบริการนวัตกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมธุรกิจครบวงจร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดเต็มโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ พร้อมแนะนำบริการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมช้อป ชิม ใช้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยงานดังกล่าวนับเป็นการเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ทดสอบตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการขยายตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการติดอาวุธและสร้างโอกาสให้แก่ Startup ในภาคเหนือ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจว่ากลไกการให้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้น จะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มุ่งเน้นและและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมผนวกไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับการสร้างศักยภาพทางด้านกำลังคนและชุมชน ด้วยการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 นับเป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผนวกองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมผ่านการรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคม

ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (แม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) กล่าวเสริมว่า NSP INNOVATION FAIR 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดงานหลักในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยรวบรวมผลงานนวัตกรรมชั้นนำที่รับบริการและความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 7 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มาจัดแสดงกว่า 100 รายการ พร้อมกิจกรรมบนเวทีมากมาย รวมถึงพิธีมอบรางวัล NSP Innovation Awards 2020 ซึ่งผ่านการแข่งขันและคัดเลือกผู้ประกอบการนักธุรกิจนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดดเด่น เพื่อเป็นตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศในงาน RSP INNOVATION AWARDS 2020 เป็นเวทีต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ทิ้งท้ายเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน NSP INNOVATION FAIR 2020     ชมผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยกับผลผลิตภาคเอกชนสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ อัพเดทแนะนำธุรกิจ Startup รับฟังเสวนาการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ พร้อม Showcase แนะนำบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างครบวงจร อาทิ บริการผลิตแปรรูปอาหารเพื่อทดลองตลาดพร้อมให้คำปรึกษาการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Innovative Food Fabrication Pilot Plant, บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุจาก RF Technology Pilot Plant, บริการทดสอบมาตรฐานอาหารจาก NSP Central Lab, บริการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ จาก The Brick FABLAB, บริการเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อความปลอดภัยทางอาหารจาก ABPlas, และบริการพัฒนาเพิ่มมูลค่าวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสงจาก Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis (CIMO) โดยสามารถเที่ยวชมงานพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ (5-6 กันยายน 2563) เวลา 10.00 – 21.00 น.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้