อุตสาหกรรมจ.ลำปางจัดBusiness Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับ Digital Platform สร้างโอกาสต่อยอดตลาดรูปแบบใหม่

อุตสาหกรรมจ.ลำปางจัดBusiness Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับ Digital Platform สร้างโอกาสต่อยอดตลาดรูปแบบใหม่

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัด Business Matching ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนกับ Digital Platform สร้างโอกาสต่อยอดตลาดรูปแบบใหม่ ส่งท้ายก่อนปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการฯ ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 50 ราย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ Digital Platform ทางการตลาดเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาดลูกค้ารูปแบบใหม่ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     สู่สากล” เป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดโครงการฯ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพร้อมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยสร้างภูมิคุ้มกันแก่สถานประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางของ Ecommerce ในโลกธุรกิจปัจจุบันกับการปรับตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่น” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ก่อนเข้าสู่กิจกรรมพบปะทางธุรกิจกับผู้ให้บริการ Digital Platform ชื่อดังระดับประเทศและสากลมากกว่า 10 platform อาทิ LINE, Instagram, Facebook, Lazada, Alibaba, Amazon ฯลฯ โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) โดยมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (จ.ลำปาง) เป็นศูนย์กลางการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงการจัดงานไปอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และโรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (จ.แม่ฮ่องสอน) เพื่อให้ผู้ประกอบการในโครงการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมในงานเพื่อแบ่งปันความรู้แก่บุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ www.mchidigitaltransform.com อีกด้วย

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้