วงเสวนาท่องเที่ยวเชียงใหม่ แนะเร่งปฏิรูปองค์กร ยอมรับที่่ผ่านมาเชียงใหม่โตแบบเสรีเกินไปไร้ทิศทางไม่มีภูมิคุ้มกัน

วงเสวนาท่องเที่ยวเชียงใหม่ แนะเร่งปฏิรูปองค์กร ยอมรับที่่ผ่านมาเชียงใหม่โตแบบเสรีเกินไปไร้ทิศทางไม่มีภูมิคุ้มกัน

วงเสวนาท่องเที่ยวเชียงใหม่ แนะเร่งปฏิรูปองค์กร ยอมรับที่่ผ่านมาเชียงใหม่โตแบบเสรีเกินไปไร้ทิศทางไม่มีภูมิคุ้มกัน เผยเดือนส.ค.อัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ย 20-25% ขณะที่ธุรกิจประชุมดีขึ้นแต่ไม่ใช้บริการที่พักมีสูงถึง 85% ส่วนการจกิจกรรม We Love Chiang Mai กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ยอดขายกระเตื้อง

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา ที่ลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ทุกสาขา ได้ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชียงใหม่ในปีหน้าจะเป็นอย่างไร” จัดโดยกองทุน WeLoveChiangMai ร่วมกันกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมฟังความเห็นจาก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมผู้ประกอบการค้าหัตถกรรมบ้านถวาย อุตสาหกรรมร่มสันกำแพง ประธานกองทุน WeLoveChiangMai สมาคมสหพันธ์ช้างไทยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ และชมรมรถเช่าเชียงใหม่ โดยมีนายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วว นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ ,นายพงษ์ศักด์ อินธรรม เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ,นายนพดล แสงสว่าง กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ,นางสาวกรรณิการ์ บัวจีน ผู้จัดการศูนย์หัตถกรรมสันกำแพง ,นายนวพล คันธวนิช ประธานกองทุน WeLoveChiangMai ,นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ,นายธีระภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ,นายวัชรพงษ์ กลิ่นประณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา ,และนายโสฬส พรมรักษ์ ประธานชมรมรถเช่าเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นว่ากุญแจตัวสำคัญที่จะบอกการเปลี่ยนแปลงได้คือ “วัคซีน” หากมีการค้นคิดและผลิตได้เร็ว โดยส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะยังไม่เห็นการเปิดเที่ยวบิน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยในครึ่งปีแรกของ 2564 เพราะฉะนั้นภาคการท่องเที่ยวคงต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศตลอดปี 2564 โดยโอกาสและศักยภาพของเชียงใหม่มีโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นลำดับต้นๆ และระดับ 5 จุดหมายปลายทางของประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยม
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรใช้ช่วงเวลาปี 2563 และ 2564 ปฎิรูปองค์กรและมาตรฐานเพื่อให้มีความพร้อมรองรับในวิถีการท่องเที่ยวใหม่ ส่วนในภาพรวมควรมีการจัดความเหมาะสมระหว่างดีมานด์และซัพพลายควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพด้วยการจัดการ ทดแทนที่ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเชียงใหม่โตแบบเสรีเกินไปไร้ทิศทางไม่มีภูมิคุ้มกัน
นอกจากนี้ในวงเสวนายังมีความเห็นว่าจำเป็นต้องระดมกันช่วยช้างไทย ประมาณ 900 เชือกในเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ดึงคนไทยช่วยช้างและควาญช้าง และปลุกกระแสให้คนไทยเที่ยวปางช้าง และยอมรับว่ายังมีความกังวลทั้งของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่อการอาจจะเกิดระบาดของโควิด-19 ในรอบสอง อย่างไรก็ตามในปี 2564 เป็นปีจัดมาตรฐาน Safety & Health Administration (SHA) ให้ครอบคลุมไปทุกธุรกิจประกอบการให้มากที่สุดเพื่อเป็นช่วงเวลาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศและพร้อมต่อการรอนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ,การ์ดอย่าตก! สำหรับตลาดชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพที่พำนักอยู่ในเมืองไทย (Expats) จำนวน 2 ล้านคนถือว่าเป็นความท้าทายที่จะดึงมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ด้วยความพร้อมของเชียงใหม่ในทุกด้านทั้งสนามบินและเที่ยวบิน แม้จะเป็นวิกฤตก็สามารถพลิกเป็นโอกาสได้ในหลายๆ ช่องทาง โดยเฉพาะการ รวมพลคนเชียงใหม่บุกตลาดไทยเที่ยวไทยตลอดปี 2563 และ 2564 และปีต่อๆไป WeLoveChiangMai

นายวรพงษ์ เปิดเผยข้อมูลว่า จากการสำรวจอัตราการเช้าพักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 แห่ง คาดการณ์อัตราการเข้าพักเฉลี่ยตลอดเดือนสิงหาคม 2563 โรงแรมระดับ 5 ดาวลักซูรี่ อยู่ในอัตรา 2-3% โรงแรม 5 ดาวทั่วไป อยู่ในอัตรา 3-8% โรงแรม 4 ดาวมีอัตราเฉลี่ย 10-15% โรงแรม 3 ดาวมีอัตราเฉลี่ย 20-25% ส่วนภาพรวมโรงแรมที่มีบริการห้องประชุม มีตราการเช้าพักเฉลี่ยที่ 25-30% ธุรกิจการประชุมใช้บริการห้องพัก 15% และประชุมแบบไม่ใช้บริการห้องพัก 85% | ที่มา: Chiang Mai Hotels & Tourism Marketing (1) (LINE Group)

สำรวจการประชุมจากโรงแรมต่างๆ พบว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 แล้ว โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีงานประชุม สัมมนาเพิ่มขึ้น โดยโรงแรม Chiang Mai Grandview Hotel & Convention จำนวน 40 งาน ผู้เข้าประชุม ขนาด 300-800 คน
Siripanna Villa Resort Chiang Mai จำนวน 9 งาน
Holiday Garden จำนวน 37 งาน รวมจำนวน 1,900 คน
Furama Chiang Mai จำนวน 19 งาน 1,024 คน
Flora Creek จำนวน 13 งาน 170 คน
Chiang Mai Hill จำนวน 4 งาน 480 คน
Khum Phucome Hotel จำนวน 37 งาน
Duangtawan Hotel จำนวน 40 งาน
North Hill City Resort จำนวน 2 งาน

ทั้งนี้ We Love Chiang Mai กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยการ ร่วมมือกับ ศูนย์การค้า Central Festival ในการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 สิงหาคม โดยให้ผู้ประกอบการ ออกบูธฟรี
วันที่​ 12 สค​ ยอดขาย​ 223,999 บาท
วันที่​ 13​ สค​ ยอดขาย​ 523,994 บาท
วันที่​ 14​ สค​ ยอดขาย​ 330,931 บาท
วันที่​ 15​ สค​ ยอดขาย​ 474,289 บาท
วันที่​ 16​ สค​ วันสุดท้าย​ โดยสรุปยอดรายได้จากการจำหน่ายของผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมในงานนี้ทะลุ 2.5 ล้านบาท.

 

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้