อัครราชทูตที่ปรึกษาเปิด American Corner เผยเป็นสถานที่ส่งเสริมการใช้ภาษาและจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทั้งด้านการเมืองและสิทธิสตรี

อัครราชทูตที่ปรึกษาเปิด American Corner เผยเป็นสถานที่ส่งเสริมการใช้ภาษาและจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทั้งด้านการเมืองและสิทธิสตรี

อัครราชทูตที่ปรึกษาเปิด American Corner แห่งใหม่ ที่อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. หลังย้ายจากสำนักหอสมุดฯซึ่งเปิดมากว่า 10 ปี เผยเป็นสถานที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ การรู้เท่าทันสื่อ และการส่งเสริมการศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งวางแผนที่จะจัดกิจกรรมในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ด้านการเมืองและสิทธิสตรี

ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด American Corner แห่งใหม่ โดยมีรศ.โรม จิรานุกรมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ แขกรับเชิญ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวว่า American Corner แห่งใหม่นี้ ได้ย้ายจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มายังอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงปลายปี 2560 และได้รับการปรับสภาพให้พร้อมใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกว่า 10 ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณผอ.สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอชื่นชมความสำเร็จที่ผ่านมา โดยหวังว่าต่อไปอเมริกันคอนเนอร์จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย

“American Corner ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นแห่งแรกในการจัดตั้งในประเทศไทย โดยขณะนี้ในอยู่ด้วยกัน 4แห่ง ซึ่ง American Corner นี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สังคมของประเทศไทยกับอเมริกาในฐานะที่เราทั้งสองเป็นพันธมิตรกันมาถึง 200 ปี และจะใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยม ส่งเสริมเรียนภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดในการเรียนในอนาคต เพราะภาษาอังกฤษช่วยในด้านการทำงานกับภายนอกได้มากขึ้น จากอดีตการใช้ภาษาอังกฤษจะใช้ในห้องเรียน ไปจนถึงการทำงานและและสร้างความสัมพันธ์ ให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษช่วยให้เข้าใจภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น”อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวและว่า

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการร่วมกับชุมชน ที่จะได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งอเมริกา ประเทศตะวันตกและนานาประเทศ โดยหวังว่า American Corner จะเป็นมุมความคิดแบบใหม่ของ ซึ่งจะมีกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ให้ความร่วมมือด้วย

สำหรับกิจกรรมการเปิด American Corner มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน และยังได้ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ การรู้เท่าทันสื่อ และการส่งเสริมการศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา American Corner วางแผนที่จะจัดกิจกรรมในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ด้านการเมืองและสิทธิสตรี นอกเหนือไปจากกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม และยังคงจะจัดกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้นำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ และความสัมพันธ์สหรัฐ-ไทยที่ American Corner แห่งใหม่นี้ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 ปีแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ โดยจัดแสดงของขวัญที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างสองมิตรประเทศในช่วงเวลาอันสำคัญตลอด 200 ปีที่ผ่านมาโดยงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้