อวสาน”เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” 5 จำเลยเฮ ศาลสั่งยกฟ้องคดี

อวสาน”เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” 5 จำเลยเฮ ศาลสั่งยกฟ้องคดี

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / 5 จำเลยคดี”เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” เฮ ศาลยกฟ้อง หลัง คสช.ยกเลิกคำสั่งที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง เมื่อเวลา 09.57 น. วันที่ 25 ธ.ค.61 ที่สำนักงานศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป กรณีจำเลยได้ถ่ายรูปร่วมกับป้ายเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร พร้อมกับชู 3 นิ้ว อันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาล ในงานประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13  ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค. 2560จำเลย ประกอบด้วย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปล/นักเขียน, นายชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกคณะสังคมศาสตร์ มช., นายธีรมล บัวงาม บรรณาธิการสำนักข่าวประชาธรรม / นศ.ปริญญาโท คณะการสื่อสารมวลชน มช. และนายนลธวัช มะชัย นักศึกษาปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มช.โดยศาลได้ระบุถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกคำสั่งที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ศาลพิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่ง “ยกฟ้อง” ในคดีนี้.

You may also like

“บิ๊กตู่”ปลื้มคนมาต้อนรับและบอกให้อยู่ต่อ เผยพระให้พรขอให้มือหายไวไว ย้ำแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นpm2.5 ประชาชนต้องร่วมมืออย่าเผา

จำนวนผู้