อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ 7 องค์กรภาคเอกชนผุดแอพพลิเคชั่น”CM Smart” จัดทำระบบฐานข้อมูลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการฉีดวัคซีน

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ 7 องค์กรภาคเอกชนผุดแอพพลิเคชั่น”CM Smart” จัดทำระบบฐานข้อมูลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการฉีดวัคซีน

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ 7 องค์กรภาคเอกชนผุดแอพพลิเคชั่น”CM Smart”  จัดทำระบบฐานข้อมูลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการฉีดวัคซีนโควิดฯวางเป้า 1.7 แสนรายตามเป้าหมายร้อยละ 70 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว หวัง 4 เดือนจะบรรลุผล พร้อมประสานเตรียมสถานที่ฉีดและอุปกรณ์ไว้รองรับ เผยสามารถฉีดได้ถึงวันละ 1,500 คนหากวัคซีนพร้อม

เมื่อวันที่ ​21 พ.ค.64 เวลา 10.00​ น.ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่  นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายสุรชาติ ภีระคำ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือ การจัดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับองค์กรภาคเอกชน ผ่าน Application “CM Smart”
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ซบเซาลง ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมและจัดระบบบริการฉีดวัดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถดำเนินการฉีดได้ทันท่วงทีภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะต้องดำเนินการตั้งแต่การกระจายวัคซีนไปจนถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน หลังจากการร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

นายกอบจ.เชียงให่ กล่าวอีกว่า อบจ.เชียงใหม่ และ กกร.เชียงใหม่ ได้มีการจัดทำฐานข้อมูล “CM SMART” (ซีเอ็มสมาร์ท) เพื่อขึ้นทะเบียนเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากส่วนร่วมของภาคเอกชนและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการฉีดวัคซีนของผู้ที่อยู่ในรายชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต และฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ฟื้นคืนได้อย่างเร็วที่สุด ตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้อบจ.เชียงใหม่และภาคเอกชน 7 องค์กรได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเปิดจุดฉีดวัคซีน เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาให้บริการ และอุปกรณ์พวกที่วัดอุณหภูมิ วัดความดันต่างๆ ที่จะสนับสนุนในจุดฉีดวัคซีนพร้อมกันนี้ประสานจุดฉีดวัคซีน ในเบื้องต้นโดยประสานผ่านทางเครือเซ็นทรัลพัฒนา ทั้งสองแห่ง ซึ่งสามารถรองรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้แห่งละ 1,500 คนต่อวัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดฉีดวัคซีนนอกสถานที่ซึ่งจะได้ร่วมกับภาคเอกชนในการรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมพร้อมตามแนวทางการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หลังจากการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้

ทางด้านนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกกร.เชียงใหม่ กล่าวว่า กกร.เชียงใหม่ได้สำรวจจำนวนผู้ประกอบการและพนักงานซึ่งมีกว่า 170,000 คน หากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ได้จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% โดยเริ่มตั้งแต่มิ.ย.จนถึงส.ค.เพื่อให้สามารถเปิดให้มีการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกันที่จะประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและพนักงานในระบบลงทะเบียนรับวัคซีนในห้วงเวลาดังกล่าว

นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล กล่าวว่า ในขณะนี้ได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเรียกว่าCM SMART ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล CM SMART (ซีเอ็มสมาร์ท) ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (กกร.เชียงใหม่) และกลุ่มสมาชิกภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้บุคลากรที่สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับระบบฐานข้อมูลนี้จะครอบคลุมจำนวนผู้ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 170,000 รายและเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนกรอกข้อมูลในระบบ และระบบนี้ยังเชื่อมโยงกับหมอพร้อมเพื่อตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้รับวัคซีน โดยตั้งเป้าประชาสัมพันธ์​ให้กลุ่มภาคธุรกิจ​ท่องเที่ยว​ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โควิด -​19 ผ่านแอฟพิเคชั่น​ “CM Smart” 170,000 คน พร้อมรณรงค์​ ให้ฉีดวัคซีน โดยดำเนินการ ภายใน 4 เดือน ให้ครอบคลุม 70% ตามมติของส่วนกลาง

ด้านนาย ธนิต​ ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ขณะนี้ศบค.จะคลายล็อคให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานได้ แต่ส่วนใหญ่ร้านค้าใหญ่ๆ ยังไม่เปิดให้บริการมากนักเพราะต้นทุนสูง แต่ก็ช่วยพวกร้านค้าเล็กๆ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวแกง หมูกะทะต่างๆ ได้มาก อย่างไรก็ตามมีหลายร้านที่จะเริ่มเปิดต้นเดือนมิ.ย.นี้ แต่สิ่งที่สมาชิกต้องการมากขณะนี้คือเรื่องของวัคซีนเพราะผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงมีกว่า 80,000 คน เฉพาะในเขตอ.เมืองก็หมื่นกว่าคนหากพนักงานได้รับวัคซีนก็จะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความมั่นใจมากขึ้น

สิ่งที่ต้องการอีกประการคือการเยียวยา ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระ ซึ่งไม่แน่ใจว่าในปลายปีนี้จะสามารถส่งต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ทางแบงก์ชาติก็ให้หารือกับสถาบันการเงินซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายๆ ไป อย่างไรก็ตามหากมีการกระจายวัคซีนได้มากขึ้นการขับเคลือนเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วย.

 

 

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้