อบจ.เชียงใหม่มอบ 10.87 ล้านบาทให้ 672 หมู่บ้านแนวเขตป่าเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

อบจ.เชียงใหม่มอบ 10.87 ล้านบาทให้ 672 หมู่บ้านแนวเขตป่าเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงิน 10.87 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้กับหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวเขตป่า 672 แห่งใน 24 อำเภอนายกอบจ.เชียงใหม่ยันเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเกื้อหนุนภารกิจในทุกมิติ เผยทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่แจงสั่งให้ทุกอำเภอทำแนวกันไฟ 2,300 กิโลเมตรซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาไฟลามข้ามคืนได้ เพราะเมื่อเกิดไฟแล้วก็จะลามมาชนกับแนวกันไฟที่ทำไว้และไฟก็จะดับเอง

วันนี้ (1 มี.ค. 66) ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนส่งเสริมและเกื้อหนุนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 ในทุกมิติ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 10,870,000 บาท ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎรอาสา ใน 24 อำเภอ 672 หมู่บ้าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานกันอย่างเต็มกำลัง ทั้งการออกทำแนวกันไฟ และการลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ด้วยเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งอบจ.มีศุนย์ปฏิบัติการฯและให้ทุกหน่วยงานมาร่วมใช้ และยังได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯมาตั้งแต่ปี 64 ซึ่งปีแรกจำนวนเงิน 13 ล้านบาทเศษ เช่นเดียวกับปี 65 โดยทราบว่าทางอำเภอได้ส่งต่องบประมาณให้หมู่บ้านละ 2 หมื่นบาท สำหรับปีนี้ปรับลดเหลือ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งเงินอุดหนุนส่วนนี้แยกจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้หมู่บ้านไปแล้ว เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ออกปฏิบัติงานจัดทำแนวป้องกันไฟ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุมและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการ รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหมู่บ้าน นอกจากนี้อบจ.เชียงใหม่ยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟ ทำแนวกันไฟ และขณะนี้กำลังเตรียมจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นฯตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร้องขอมาเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไปด้วย

ขณะที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เงินที่อบจ.เชียงใหม่อุดหนุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯจะรีบดำเนินการส่งต่อให้อำเภอและกำชับให้อำเภอส่งต่อให้ชุมชน หมู่บ้านทันที ซึ่งปัญหาไฟป่าฯนั้นปีนี้ตนได้เปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมแล้วให้เขามาเป็นคณะกรรมการของจังหวัดด้วย ซึ่งผมยอมรับว่าผู้ว่าฯไม่ได้รู้ดีเท่ากับประชาชน การแก้ปัญหาไฟป่าอาจไม่หมด 100% แต่เป็นเป้าหมายที่อยากทำให้ได้และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ เพราะไม้ขีดอันเดียวแต่สร้างปัญหาให้คนจำนวนมาก การที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นหู เป็นตาก็มีส่วนสำคัญ และเรื่องฝุ่นควันเองนักวิชาการยังพูดเลยว่าแม้เชียงใหม่ไม่มีจุดความร้อนแม้แต่จุดเดียวแต่ฝุ่นควันก็ยังปกคลุมเชียงใหม่ถึง 50%เพราะอีกครึ่งหนึ่งต้นตอมาจากพื้นที่อื่น ด้วยเหตุนี้ผมจึงพยายามลดไฟข้ามคืน โดยสั่งให้ทุกอำเภอทำแนวกันไฟ 2,300 กิโลเมตรซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาไฟลามข้ามคืนได้ เพราะเมื่อเกิดไฟแล้วก็จะลามมาชนกับแนวกันไฟที่ทำไว้และไฟก็จะดับเอง.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้