อบจ.เชียงใหม่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดฯ

อบจ.เชียงใหม่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดฯ

นายกอบจ.เชียงใหม่พร้อมรองนายกฯและส.อบจ.เชียงใหม่เขตอ.เมืองมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดฯ
วันนี้ (6 ก.ค.64) ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดนันทาราม อ.เมืองเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกอบจ.เชียงใหม่และส.อบจ.เชียงใหม่เขตอ.เมือง ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.)
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อบจ.เชียงใหม่ มีความตั้งใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ โดยได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดทำถุงยังชีพจำพวกข้าวสารอาหารแห้ง ประมาณ 40,000 ชุด เพื่อกระจายไปช่วยเหลือประชาชน 25 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัดส่วนครัวเรือนที่ร้องขอมา (จากการสำรวจความต้องการของอปท.ในพื้นที่ที่เดือดร้อน) ครั้งนี้เป็นการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบถุงยังชีพไปยังประชาชน 25 อำเภอ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ทางด้านนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ มีความตั้งใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ โดยได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ จัดทำถุงยังชีพจำพวกข้าวสารอาหารแห้ง ประมาณ 40,000 ชุด เพื่อกระจายไปช่วยเหลือประชาชน 25 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 2 พันกว่าชุด นอกจากนี้อบจ.เชียงใหม่ยังได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาด้วย แต่ในส่วนของวัคซีนนั้นทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรมาแต่ละสัปดาห์.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้