อบจ.เชียงใหม่จัดยาวกว่าครึ่งเดือน”มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”

อบจ.เชียงใหม่จัดยาวกว่าครึ่งเดือน”มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”

อบจ.เชียงใหม่ จัดใหญ่งาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”(CHARMING Chiang Mai Flower Festival)15 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”(CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก 3 ด้าน คือ1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความงดงาม ความโดดเด่น ความล้ำค่าและ ความเลื่องลือในหลาย ๆ ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ ความงดงาม ทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและภูเขาที่ถูกปกคลุม ไปด้วยป่าเขตร้อนที่เขียวขจี เป็นแหล่งที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาหลายกลุ่ม เป็นเมืองสำคัญ ทางภาคเหนือและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสำรวจจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในภาคเหนือ3. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติ มาบำบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละเทศกาล และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมือง Festival City ในปีนี้ งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.ชมนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป ทุ่งดอกบลูซันเวีย ทุ่งดอกมากาเร็ต ฯ 2. กิจกรรมดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. (ทุกวัน) ศิลปินล้านนาและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสีสันแห่งน้ำพุดนตรี จุดเด่น การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง ที่สวยที่สุด ในประเทศ (วันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น., 19.45 น. และ 20.30 น.) มีทุ่งไฟประดับที่หลากสีสัน The Land of Festination ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. และการแสดง Light of Glory (วันละ 2 รอบ ในเวลา 19.30 น. และ 21.30 น.) โดยเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม รวมถึงนิทรรศการกล้วยไม้ การจัดแสดงกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก อาทิ แวนด้า ฟาร์แลน ฯ

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม อีกมากมาย อาทิ งานมนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. งานมนต์เสน่ห์ควายไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 3. งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ไนท์ รัน และ Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งานมนต์เสน่ห์อาหารเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 งานนิทรรศการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สินค้ากรมราชทัณฑ์ ฯ และ รถ Food Truck และการจำหน่วยสินค้าเกษตรอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ภายใต้แนวคิด “Wonder Flora Land” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

สอบถามข้อมูลการจัดงานฯ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0 5399 8333 ต่อ 213 – 214 หรือ facebook.com/charmingchiangmaiflowerfestival

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้