“อนุทิน” ย้ำนำระบบ CI, HI มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดสรรวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่ฉีดครบ 100% ภายใน พ.ย. นี้

“อนุทิน” ย้ำนำระบบ CI, HI มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดสรรวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่ฉีดครบ 100% ภายใน พ.ย. นี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตชุมชน พร้อมเยี่ยมตลาดเมืองใหม่ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรค ย้ำให้นำระบบ Community Isolation, Home Isolation และ Hospitel มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งเบาภาระการรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเตรียมจัดสรรวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่ได้ฉีดครบ 100 % ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้

วันนี้ (30 ต.ค. 64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามงานและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเร่งตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง และประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ระบาด ฯลฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้เร็วที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันคาดว่าจะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆ และกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะ และคาดว่าจะสามารถฉีดให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ครบ 100 % ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ และแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ สถานประกอบการต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ Covid Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับทุกคน

ส่วนการดูแล การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำเครือข่ายของเขตสุขภาพที่ 1 เข้ามาช่วยเหลือรองรับผู้ป่วย หากเตียงในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงพอ ก็จะสามารถส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อทำการรักษาได้ ทั้งนี้ให้คำแนะนำในการนำระบบ Community Isolation, Home Isolation และ Hospitel มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งหากสามารถวางมาตรการได้ดีแนวโน้มสถานการณ์เตียงผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะดีขึ้นตามลำดับ

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมตลาดเมืองใหม่หลังเกิดการระบาดใหญ่ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดซ้ำในพื้นที่ดังกล่าว โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอให้ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ผู้ที่ทำงานในตลาดเมืองใหม่ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ และประชาชนที่ต้องการจะซื้อของในตลาดเมืองใหม่จะต้องมาลงทะเบียนก่อนซื้อ-ขายสินค้า และทำงานในพื้นที่ดังกล่าว

โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง และผู้ที่จะเข้าไปซื้อสินค้า จะได้รับบัตรแสดงตัว สามารถซื้อขายสินค้า และทำงานในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบได้ ทั้งนี้หากไม่มีบัตรแสดงตน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้