อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดป้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แห่งใหม่

อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดป้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แห่งใหม่

ร่วมแสดงความยินดี-อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดป้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แห่งใหม่

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แห่งใหม่ บนถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 คณะผู้บริหารศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 1 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ในโครงการสร้างเสริมเครือข่ายงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
พร้อมกันนั้น ทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นำโดย อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับมอบ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้